Jump to content

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.18


Recommended Posts

2 минуты назад, Khan81 сказал:

Xaylar əfsanələri həqiqət edib bütün dünyaya yayırlar. Biz isə həqiqətlıri əfsanə edib itirə-itirə gedirik. 

O xesteliye qarshi real vaksin 20 esrin 40 ci illerinde istehsal olunmaga bashlayib.

 • Facepalm 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 2.3k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Camaat təklif edirəm bir müddət ancaq MNin rəsmi xəbərlərini paylaşaq. Bilirəm çoxunuzun başqa mənbələridə var amma əməliyyat gedən vaxtı heçnə paylaşmıyaq. Dezinformasiya çox olacaq birazdan. MNdə şü

Поздравляю всех!  15 сентября 1918 года день освобождения Кавказской Исламской Армией города Баку от большевистско-дашнакской власти.   Bu tarixi örnək davam etsin! Qalan torpaqlarımızı da

Səbirsizliklə ikinci hissəni gözləyirəm

Posted Images

58 минут назад, капуtчина сказал:

O xesteliye qarshi real vaksin 20 esrin 40 ci illerinde istehsal olunmaga bashlayib.

 

Real vaksin yox. Antibiotik Streptomosin 1947 ildə kəşf edilib, hansıkı vərəm və taun bakterialarını məhf ediridi. 

 

Tauna qarşı isə birinci vaksin 1896 ildə Xavkin tərəfindən icad edilib. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хавкин,_Владимир_Аронович

 

Таким же решающим был вклад Хавкина в борьбу с чумой, эпидемия которой поразила в 1896 году второй по величине город Индии Бомбей и его окрестности. Прибыв туда по просьбе властей, Хавкин в кратчайшие сроки создал первую эффективную противочумную вакцину, снова доказал её безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии и с 1925 года носит название Институт имени Хавкина (англ.)русск..

В 1897 году королева Виктория наградила Хавкина одним из высших орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан приём, на котором присутствовали крупнейшие английские медики. С приветственным словом выступил знаменитый хирург Листер. Поблагодарив Хавкина за все то доброе, что тот сделал для Индии и тем самым и для Великобритании, Листер заметил, что из всего гнусного, что есть в мире, самое отвратительное — антисемитизм.

В 1904 году вернулся в Швейцарию.   

 

Hacı Zeynalabdin elə İsveçrədən həmin vaksinləri sifarış verib göndərmişdi Pakistana

 

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
1 час назад, капуtчина сказал:

O xesteliye qarshi real vaksin 20 esrin 40 ci illerinde istehsal olunmaga bashlayib.

məncə biz öz real etdiklərimiz qəbul etmədikcə, ermənilər bizdən həm torpaq, həm də tarix oğurlamaqda davam edəcək. Hacının etdiyi bu yaxşılıq Pakistanda dərslikdə belə var

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Khan81 said:

Xaylar əfsanələri həqiqət edib bütün dünyaya yayırlar. Biz isə həqiqətlıri əfsanə edib itirə-itirə gedirik. 

 

Ona görə əfsanə kimi qələmə verilir ki, əldə dəlil sübut yoxdu. Əgər dərsliklərdə varsa, heç olmasa o dərslikdən bir şəkil və ya video atılardı. пакистанский бизнесмен Имран Насиб etibarlı mənbə deyil

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Çoxdan MSN bir xəbır qəlmir ,köhnə nazirin vaxtında ən azı ayda bir iki dəfə verliş hazırlıyırdılar və ildə bir snayper tüfənqi nümayış edirdilər 😊.

Amma indi bir xəbər yoxdu ,toplara tanklara sursat istehsalı başlıyıb ya yox?Muharibə başlansa özümüzü təmin edə biləciyik ya yox?

Rusiyadan alınan sursatlarlna inam nəsə azalıb . ............

Edited by azik-61
 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, azik-61 said:

Çoxdan MSN bir xəbır qəlmir ,köhnə nazirin vaxtında ən azı ayda bir iki dəfə verliş hazırlıyırdılar və ildə bir snayper tüfənqi nümayış edirdilər 😊.

Amma indi bir xəbər yoxdu ,toplara tanklara sursat istehsalı başlıyıb ya yox?Muharibə başlansa özümüzü təmin edə biləciyik ya yox?

Rusiyadan alınan sursatlarlna inam nəsə azalıb . ............

 

MSN legv olunmadi ki?

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Lifeless сказал:

 

Ona görə əfsanə kimi qələmə verilir ki, əldə dəlil sübut yoxdu. Əgər dərsliklərdə varsa, heç olmasa o dərslikdən bir şəkil və ya video atılardı. пакистанский бизнесмен Имран Насиб etibarlı mənbə deyil

 

Biz adlı-sanlı xalqıq. Biz erməni deyilik ki olmayan şeyi olan kimi gələmə verək. 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Khan81 сказал:

 

Real vaksin yox. Antibiotik Streptomosin 1947 ildə kəşf edilib, hansıkı vərəm və taun bakterialarını məhf ediridi. 

 

Tauna qarşı isə birinci vaksin 1896 ildə Xavkin tərəfindən icad edilib. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хавкин,_Владимир_Аронович

 

Таким же решающим был вклад Хавкина в борьбу с чумой, эпидемия которой поразила в 1896 году второй по величине город Индии Бомбей и его окрестности. Прибыв туда по просьбе властей, Хавкин в кратчайшие сроки создал первую эффективную противочумную вакцину, снова доказал её безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии и с 1925 года носит название Институт имени Хавкина (англ.)русск..

В 1897 году королева Виктория наградила Хавкина одним из высших орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан приём, на котором присутствовали крупнейшие английские медики. С приветственным словом выступил знаменитый хирург Листер. Поблагодарив Хавкина за все то доброе, что тот сделал для Индии и тем самым и для Великобритании, Листер заметил, что из всего гнусного, что есть в мире, самое отвратительное — антисемитизм.

В 1904 году вернулся в Швейцарию.   

 

Hacı Zeynalabdin elə İsveçrədən həmin vaksinləri sifarış verib göndərmişdi Pakistana

 

Достум, мян Хавкин хаккында охумушам. Мяним дедийимин мягзи одур ки ёзюмюзю эрмяния бянзятмяйяк. Хаджынын дёврюндя ня Азербайджан ня дя ки Пакистан дёвлят кими мёвджут олмайыб. Реал ищляк вя кютляви таун ялейхиня дярман ися гейд этдийим вахтда йараныб. 

Бунунла беля мян о дяляли вя сюбуту олмайан яфсаняни хейирли адландырдым вя сандым. 

Бу хадися баш верибся Хаджынын архивиндя мютляг гейд олунмалыйды чюнки хяр гяпийинин хярджянмяси дяфтярханасындан кечирди. 

Бу гядяр. 

Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Ifti said:

ты кто такой, давай до свидания

Не надо нам бить по абрикосии, дайте приказ что бы наши Карабах и прилегающие районы освободили от нечисти.

 

Screen Shot 2020-09-19 at 8.59.01 AM.png

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Fidel_Castro сказал:

Интересно что ИА говорит то же самое что и Закирка о концентрации  их сил на границе.

Захарова заявила что надо восстановить/воскресить переговорный процесс.

И.Алиев заявил что не будет участвовать в переговорах ради переговоров.

Мяч опять на стороне РФ.

Армяне в ауте, с ними уже не разговаривают, они форпост. Переговоры идут между содержателем форпоста и нашей Республикой, при позитивной содействии Турции.

Осталось совсем малость отведенный для них, что бы хорошенько обдумали последствия.

Если наши начнут решать проблему с силой, мало не покажется, всем мало не покажется. 

Концентрация у армян наблюдается. С других направлений где не собираются напасть и откуда не ожидают ни чего собирают тех кто может воевать, а на те позиции гонят крестьян с бабами доярками. У них и финансы, и лс поют романсы. Собрали всякий сброд со всего света. Прилетели и приехали пекакашки. Есть попачленцы с разных соседних и не соседних стран, всякие яны и не яны. Точная информация. 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Khan81 said:

 

Biz adlı-sanlı xalqıq. Biz erməni deyilik ki olmayan şeyi olan kimi gələmə verək

 

Belə pafoslu söhbətlərə ehtiyac yoxdu. Fransayıq sanki. Boğaza kimi korrupsiya içində boğuluruq, AzTV də gecə-gündüz olmayan şeyi olan kimi qələmə verir.

 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, Lifeless сказал:

 

Belə pafoslu söhbətlərə ehtiyac yoxdu. Fransayıq sanki. Boğaza kimi korrupsiya içində boğuluruq, AzTV də gecə-gündüz olmayan şeyi olan kimi qələmə verir.

Ruslar demişkən. Сравнили ежа и ужа. Nəisə. Оставайтесь при своем мнении. Я останусь при своем. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
В 18.09.2020 в 16:23, Ifti сказал:

Tofiq Yaqublu azad edildimi?

Tofiq Yaqublu azad edildi

 

Sentyabrın 18-də siyasətçi Tofiq Yaqublu haqqında həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Novator.az-ın məlumatına görə, qərar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində – Tofiq Yaqublunun şikayəti üzrə hazırlıq iclasında, vəkillərin vəsatəti əsasında çıxarılıb. ...

https://novator.az/2020/09/18/tofiq-yaqublu-azad-edildi/

https://yenixeber.org/gununxeberi/101701--tyaqublu-azadliqda-.html

https://cebhe.info/tofiq_yaqublu_azad_edildi_gencler_acliq_aksiyasini_dayandirdi-234179

 

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
1 час назад, umniy Nxcivanli сказал:

Tofiq Yaqublu azad edildi

 

Sentyabrın 18-də siyasətçi Tofiq Yaqublu haqqında həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Novator.az-ın məlumatına görə, qərar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində – Tofiq Yaqublunun şikayəti üzrə hazırlıq iclasında, vəkillərin vəsatəti əsasında çıxarılıb. ...

https://novator.az/2020/09/18/tofiq-yaqublu-azad-edildi/

https://yenixeber.org/gununxeberi/101701--tyaqublu-azadliqda-.html

https://cebhe.info/tofiq_yaqublu_azad_edildi_gencler_acliq_aksiyasini_dayandirdi-234179

 

Ну, поздравляю. Хотя не знаю причем тут наш форум.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Call of Duty сказал:

Ну, поздравляю. Хотя не знаю причем тут наш форум.

Может притом что он герой Карабахской войны?Или вы сиясятя гарышмыян?

 • Haha 2
Link to post
Share on other sites

Греция желает переделать ЗРС С-300ПМУ-1 в С-300ПМУ-2

Но не одни греки "убили" свои дивизионы. Есть еще азербайджанцы, которые тоже ссылаются на суровый климат Каспия. Они уложились в еще более короткие сроки, чем греки, получившие свои дивизионы в далекие 1998-1999 гг. Азербайджан купил двухдивизионный полк С-300ПМУ-2 10 лет назад, в 2010-2011 гг., и теперь те дивизионы требуют «внезапного» восстановительного ремонта, причем для этого их, скорее всего, отправят в Россию

 

https://topwar.ru/175169-grecija-hochet-peredelat-svoi-zrs-s-300pmu-1-v-s-300pmu-2-no-ne-vse-tak-prosto.html

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Shaxeens сказал:

Может притом что он герой Карабахской войны?Или вы сиясятя гарышмыян?

Для этого есть политический раздел форума.

Link to post
Share on other sites
11 час назад, umniy Nxcivanli сказал:

Tofiq Yaqublu azad edildi

 

Sentyabrın 18-də siyasətçi Tofiq Yaqublu haqqında həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Novator.az-ın məlumatına görə, qərar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində – Tofiq Yaqublunun şikayəti üzrə hazırlıq iclasında, vəkillərin vəsatəti əsasında çıxarılıb. ...

https://novator.az/2020/09/18/tofiq-yaqublu-azad-edildi/

https://yenixeber.org/gununxeberi/101701--tyaqublu-azadliqda-.html

https://cebhe.info/tofiq_yaqublu_azad_edildi_gencler_acliq_aksiyasini_dayandirdi-234179

 

Əslində onu ev dustağlığına keçiriblər. Ümid edirməm ki bir gün bütün bu böhtanlar aradan qalxar.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, Fidel_Castro сказал:

Rabaldanova biraz hörmətim varidi ,amma axır vaxtlar bu lap vəkil rolu aparır...Otur səkitçə yerindədə.....

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

...с территории Сирии и Ирака через Иран, где перевалочным пунктом служил город Урмия, в Армению была переброшена группа из 25 курдских боевиков, а в скором времени якобы планируется переброска еще двух групп в Армению. Первая – набрана из сирийского крыла РПК (YPG), состоит из 250 бойцов, расквартирована в районе Гамышлы на сирийско-иракской границе. За решение логистических задач для данной группы (передвижение по Ираку, переброска в Иран с целью перехода на территорию Армении) ответственна действующая в Ираке проиранская организация «Бадр»). 250 указанных бойцов несут роль «ударной группы» при захвате новых позиций, ведении атакующих действий.

Вторая же группа была сформирована на базе «Махмур» на юге иракского города Эрбиль из 25 бойцов, обладающих серьезным опытом ведения партизанской войны. В августе этого года она была переброшена при логистической поддержке иракского крыла «Хизбаллы» в Багдад, где была расквартирована в штаб-квартире данной организации. В начале сентября 17 из них были отправлены через иранский КПП в Эламе, а 8 – в город Элам. В итоге группа из 17 человек была перевезена сухопутным путем в Урмию с целью дальнейшей переброски в Армению, а еще 8 – в Тегеран, откуда были доставлены воздушным путем в Ереван.

https://m.gazeta.ru/army/2020/09/19/13256293.shtml

cairo24.com

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, WarrioRDFB said:

 

Необхадимый "басыб-багламаг", для правовой почвы участия в антитерристических операциях, плюс внутри-политический дополнительный касус белли.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
10 минут назад, tooofiq сказал:

Необхадимый "басыб-багламаг", для правовой почвы участия в антитерристических операциях, плюс внутри-политический дополнительный касус белли.

А что асала мало было что-бы начать операцию? Их вроде бы весь мир тоже официально признает террористами. Или пкк сейчас просто модно уничтожать. 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, arbeitgeber said:

Курдские боевики готовят наступление на азербайджанскую армию

https://haqqin.az/news/189768


problem ondadir ki, Avropa ve EU ölkeleri PKKni terror teskilati kimi tanimayiblar. 
Yoxsa под этим соусом antiterror əməliyyatları aparmaq olardı. 

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, WarrioRDFB said:

А что асала мало было что-бы начать операцию? Их вроде бы весь мир тоже официально признает террористами. Или пкк сейчас просто модно уничтожать. 

АСАЛА официально больше не существует. И как вы сказали ПКК в моде. Нам то какая разница. ilanin aghina na qarasina da...

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Call of Duty сказал:

Для этого есть политический раздел форума.

Вах вах.Когда тут обсуждат геополитику вас не слышно.Только мозолит глаза Тофиг Ягублу.

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, arbeitgeber said:

Курдские боевики готовят наступление на азербайджанскую армию

https://haqqin.az/news/189768

зашол на сайт cairo24.com нечего такого не нашел это во первых во вторых YPG вроде как не добавлял Азербайджан в список террористических организаций, привет МНБ....

Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, t00r сказал:

зашол на сайт cairo24.com нечего такого не нашел это во первых во вторых YPG вроде как не добавлял Азербайджан в список террористических организаций, привет МНБ....

Eynulla kimi ikinci purgomyot hele axtarmaq lazimdu. 

Link to post
Share on other sites
1 minute ago, капуtчина said:

Eynulla kimi ikinci purgomyot hele axtarmaq lazimdu. 

ну и тут еще такой пикантный момент каким макаром хачи решали передать ЗРК террористам по сути нарушить экспортные договоренности с РФ это СКП от россоборонэкспорта потом нарушить резальюцию ООН

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N04/579/17/PDF/N0457917.pdf?OpenElement

 

по контроле за всеми этими ЗРК и далее по списку, особоенно передав крысам из ПКК которые легко могут перепродать это изделие какому нибудь ИГ а потом те могут шарахнуть по какому нибуть гражданскому борту Delta-ы с минимум 100ей граждан США там можно говна нахлебаться за такое по полной программе ... и прощай мечты о гейропах и сбалансированной политике и здраствуй компания каддафи и старичка новичка... тут никакая диаспора не спасет.

 

 • Like 1
 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
16 минут назад, t00r сказал:

зашол на сайт cairo24.com нечего такого не нашел это во первых во вторых YPG вроде как не добавлял Азербайджан в список террористических организаций, привет МНБ....

 

11 минуту назад, капуtчина сказал:

Eynulla kimi ikinci purgomyot hele axtarmaq lazimdu. 

https://www.cairo24.com/2020/09/15/التجاء-الحكومات-الفاشلة-إلى-الاستفاد/

Link to post
Share on other sites

Люди не принимайте всерьез то что пишет сатгын.аз. Göyə birinci dəfədir ki ağızlarına gələni yazırlar. Onsuzda o torpaqlar işğal altındadır deyə orda bu saat Şimali Koreya nüvə bombası yerləşdirsə belə biz bir şey edə bilmərik.

Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Ifti said:

да если так то можно тупо купить одного полевого коммандира кудры легко продаются и передать изделие кому надо а они шарахнут так что хачи попадут в клуб стран изгоев сколько бы они не прыгали у посольств...

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
19 минут назад, t00r сказал:

да если так то можно тупо купить одного полевого коммандира кудры легко продаются и передать изделие кому надо а они шарахнут так что хачи попадут в клуб стран изгоев сколько бы они не прыгали у посольств...

там разговор больше чем "купить одного полевого командира". Пекакашек перебрасывают в абрикосию на гос уровне и в этой грязной схеме участвуют несколько государств и правительств (которые тоже изгои в натуре). Подробности будут потом.

Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Ifti сказал:

Пекакашек перебрасывают в абрикосию на гос уровне и в этой грязной схеме участвуют несколько государств и правительств

 

Россия, Иран, Франция

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, spash сказал:

Россия, Иран, Франция

я Вас удивлю. Франция не участвует в этом.

Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Ifti сказал:

там разговор больше чем "купить одного полевого командира". Пекакашек перебрасывают в абрикосию на гос уровне и в этой грязной схеме участвуют несколько государств и правительств (которые тоже изгои в натуре). Подробности будут потом.

Ne geder kakashka kechirde bilecekler cebheye? Qoy olsun 1000 hefer, bu ne hell edecek?

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, капуtчина сказал:

Ne geder kakashka kechirde bilecekler cebheye? Qoy olsun 1000 hefer, bu ne hell edecek?

Siz bu məsələni hərbi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirirsiniz və bu baxımdan düzgün sual verirsiniz.

Amma hazırda vacib olanı informasiya fonu məsələsidi.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Muzdlu doyushchu ucuz deyil. Ona verecek pulu olan oz vetendashina verer ki gel ol kontraktnik. Bu sebebden de muzdlu doyushchu mudafie uchun serf etmir. Hucum uchun ise bizim situasiyada 1-2min hech ne deyishmeyecek. Ordekdir de buraxiblar lazimi vaxtda lazimi meqsedler uchun. Qoshular yayaq da, bizden ne gedir:)))

 • Haha 2
 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, tooofiq сказал:

Muzdlu doyushchu ucuz deyil. Ona verecek pulu olan oz vetendashina verer ki gel ol kontraktnik. Bu sebebden de muzdlu doyushchu mudafie uchun serf etmir. Hucum uchun ise bizim situasiyada 1-2min hech ne deyishmeyecek. Ordekdir de buraxiblar lazimi vaxtda lazimi meqsedler uchun. Qoshular yayaq da, bizden ne gedir:)))

ördək deyil. Məlumat dəqiq məlumatdı. Bir dənə sayında şişirtmələrə yol verilir. O da ya sayları dəqiq bilinmir, yaxud da samballı göstərmək üçün qəsdən belə edilir. 

Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, tooofiq сказал:

Qoshular yayaq da, bizden ne gedir:)))

bizim yaymağımızdan heç nə çıxmır. Əsas odur ki, xarici KİV bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasın.

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, капуtчина said:

Ne geder kakashka kechirde bilecekler cebheye? Qoy olsun 1000 hefer, bu ne hell edecek?


Dağlarda təlim görmüş, duversiya təcrübəsi olan 1000 nəfər az qüvvə deyil. 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Идёт эскалация ситуации по всем направлениям  и в это время не будут смотреть на осень или зиму. Если вспомнить контрнаступление 1993 года в направлении Горадиз то это происходило в январе. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

2016-cı ilin “aprel müharibəsi”ndən sonra Ermənistanın ərazilərin qaytarılması ilə bağlı Minsk Qrupuna sənəd-təklif təqdim etdiyi məlum olub.

Oxu24.com  xəbər verir ki, Ermənistan mediasında yayılan məlumatlara görə, sənəddə Laçın dəhlizi istisna olmaqla Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldırlar, əvəzində İrəvana 5 milyard dollar yardım ayrılmalıdır.

Sənəd-təklif həmin ilin 16 iyununda ünvanlanıb. Bu tarixdən bir ay öncə - 16 mayda prezidentlər Vyanada görüşmüşdü. Həmsədr ölkələrin XİN rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən həmin görüş ABŞ-ın təşəbbüsü idi. Görüş konkret sənəd ətrafında müzakirədən daha çox, tərəflərin atəşkəsə əməl etməsinə həsr olundu.

Ruslar iyunun 20-də ABŞ-ın münaqişənin həllində təşəbbüsü ələ almaq istəyinə qarşı Sankt-Peterburqda görüş təşkil etdi və görüşdən sonra həmin vaxt Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri olan Novruz Məmmədov “Münaqişənin həlli “mərhələli həll” planına uyğun həyata keçiriləcək. Bu plana görə, əvvəlcə 5 rayon qaytarılır, daha sonra iki rayonun taleyinə baxılır. Dəhliz məsələsi həll olunur, ardınca Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusu müəyyənləşdirilir. Qaçqınların geri qayıdışı təmin olunur. Ən sonda statusla bağlı referendum keçirilir” açıqlamasını verdi.

“Lavrov planı” dediyimiz və Rusiyanın ictimai-siyasi cameəsinin Paşinyan hakimiyyətini sələfindən miras qalmış razılaşmaya əməl etməkdən boyun qaçırmaqda ittiham etdiyi məsələ bu idi.

Ermənistanın Vyana və Sankt-Peterburq görüşü arasında zamanı fürsət bilib - 16 iyunda 5 milyardlıq sənəd-təklif irəli sürməsi isə ərazilərin qaytarılması məsələsinin real olduğunu, ermənilərin də əvəzində nəsə qoparmağa cəhd etdiklərini göstərir. 

Həmin vaxt münaqişə ətrafında xeyrimizə olan bu vəziyyəti “aprel müharibəsi” yaratmışdı, yeni vəziyyətin yaranması üçün müharibə yenə yeganə çıxış yolu kimi görünür...(Publika.az)

https://oxu24tv.com/az/ozel-bolum/39043/aprel-savasindan-sonra-ermeniler-azerbaycandan-5-milyard-isteyib-evezinde-ise-faktlar-ze-ixdi/

Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Lion_Noir said:

2016 apreldə imkan yaranmışdı ən azı İran sərhəddini tam nəzarətə almaq, bu imkanı dəyərləndirmədik.

Bu dəfə nəsə olsa çox cətin olacaq.


Bu dəfə Rusiyaya qulaq asma əvvəlki kimi olmayacaq. 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, umniy Nxcivanli said:

2016-cı ilin “aprel müharibəsi”ndən sonra Ermənistanın ərazilərin qaytarılması ilə bağlı Minsk Qrupuna sənəd-təklif təqdim etdiyi məlum olub.

Oxu24.com  xəbər verir ki, Ermənistan mediasında yayılan məlumatlara görə, sənəddə Laçın dəhlizi istisna olmaqla Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldırlar, əvəzində İrəvana 5 milyard dollar yardım ayrılmalıdır.

Sənəd-təklif həmin ilin 16 iyununda ünvanlanıb. Bu tarixdən bir ay öncə - 16 mayda prezidentlər Vyanada görüşmüşdü. Həmsədr ölkələrin XİN rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən həmin görüş ABŞ-ın təşəbbüsü idi. Görüş konkret sənəd ətrafında müzakirədən daha çox, tərəflərin atəşkəsə əməl etməsinə həsr olundu.

Ruslar iyunun 20-də ABŞ-ın münaqişənin həllində təşəbbüsü ələ almaq istəyinə qarşı Sankt-Peterburqda görüş təşkil etdi və görüşdən sonra həmin vaxt Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri olan Novruz Məmmədov “Münaqişənin həlli “mərhələli həll” planına uyğun həyata keçiriləcək. Bu plana görə, əvvəlcə 5 rayon qaytarılır, daha sonra iki rayonun taleyinə baxılır. Dəhliz məsələsi həll olunur, ardınca Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusu müəyyənləşdirilir. Qaçqınların geri qayıdışı təmin olunur. Ən sonda statusla bağlı referendum keçirilir” açıqlamasını verdi.

“Lavrov planı” dediyimiz və Rusiyanın ictimai-siyasi cameəsinin Paşinyan hakimiyyətini sələfindən miras qalmış razılaşmaya əməl etməkdən boyun qaçırmaqda ittiham etdiyi məsələ bu idi.

Ermənistanın Vyana və Sankt-Peterburq görüşü arasında zamanı fürsət bilib - 16 iyunda 5 milyardlıq sənəd-təklif irəli sürməsi isə ərazilərin qaytarılması məsələsinin real olduğunu, ermənilərin də əvəzində nəsə qoparmağa cəhd etdiklərini göstərir. 

Həmin vaxt münaqişə ətrafında xeyrimizə olan bu vəziyyəti “aprel müharibəsi” yaratmışdı, yeni vəziyyətin yaranması üçün müharibə yenə yeganə çıxış yolu kimi görünür...(Publika.az)

https://oxu24tv.com/az/ozel-bolum/39043/aprel-savasindan-sonra-ermeniler-azerbaycandan-5-milyard-isteyib-evezinde-ise-faktlar-ze-ixdi/

 

эти "5 плюс может быть потом еще 2"  были актуальными 10 лет назад
шас Армения находится в большой жопе и не в состоянии выдвигать нам такие условия
они же говорили что время работает на них и лучше консервировать всё как есть до хороших времен
так вот, пока Армения будет погружаться в недра прямой кишки условия ставить будем мы, нам незачем помогать армянам, еще какие то деньги дарить им, за что?
наши позиции должны быть жесткими, это у армян стоит вопрос выживаемости в регионе
вопрос надо ставить ребром, хочешь выжить? иди и договаривайся с нами и турками или купи билет в Краснодар
 

 • Like 1
 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Lion_Noir said:

2016 apreldə imkan yaranmışdı ən azı İran sərhəddini tam nəzarətə almaq, bu imkanı dəyərləndirmədik.

Bu dəfə nəsə olsa çox cətin olacaq.

Nazik mudafie zolagi saxlamaq tehlukeli meseledir. 1ci muharibedeki kimi zolaq kesilse yene Irana mohtac qalib Arazi kechib chixmaq lazim olacaq. Ireli butun xett boyu getmek mecburiyyetindeyik geosiyasi situasiaya gore.

 • Upvote 4
Link to post
Share on other sites
35 минут назад, tooofiq сказал:

Nazik mudafie zolagi saxlamaq tehlukeli meseledir. 1ci muharibedeki kimi zolaq kesilse yene Irana mohtac qalib Arazi kechib chixmaq lazim olacaq. Ireli butun xett boyu getmek mecburiyyetindeyik geosiyasi situasiaya gore.

 

2 часа назад, Lion_Noir сказал:

2016 apreldə imkan yaranmışdı ən azı İran sərhəddini tam nəzarətə almaq, bu imkanı dəyərləndirmədik.

Bu dəfə nəsə olsa çox cətin olacaq.

Xocavənd və Füzuli işğaldan azad olunmalıdı. Və elə etmək lazımdır ki, düşmən ayrı yerlərdə arxayın otura, oralardakı qüvvələrini bu tərəflərə cəmləşdirə bilməsin. Hər yerdə eyni vaxtda başlamalıdı. Bir birindən doğan, biri digərinin müvəffəqiyyətindən asılı olan əməliyyatlar silsiləsi həyata keçirilməlidi. Bir rayonun belə azad edilməsi düşmənə böyük zərbə olacaq və corab sapı kimi sökülməyə başlayacaq düşmən müdafiəsi.

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Ifti сказал:

 

Xocavənd və Füzuli işğaldan azad olunmalıdı. Və elə etmək lazımdır ki, düşmən ayrı yerlərdə arxayın otura, oralardakı qüvvələrini bu tərəflərə cəmləşdirə bilməsin. Hər yerdə eyni vaxtda başlamalıdı. Bir birindən doğan, biri digərinin müvəffəqiyyətindən asılı olan əməliyyatlar silsiləsi həyata keçirilməlidi. Bir rayonun belə azad edilməsi düşmənə böyük zərbə olacaq və corab sapı kimi sökülməyə başlayacaq düşmən müdafiəsi.

Bunları həyata keçirməyə hünərli igidlər var, lakin güclü savadlı strateq və praktik komandanlıq lazımdır.

Siz N. Sadıqovun Daşaltı əməliyyatı haqqında müsahibəsinə baxmısınız?

Düzdü çoxdan olub Space TV getmişdir bu müsahibə.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Müsahibəni o vaxtlar Space TV hərbi verliş aparan jurnalist Rövşən Cahangirov almışdır. Yaxşı müsahibə olmuşdur və indiyə kimi Rövşənin ən son sualı yadımdadır :

Niyə bu qədər məğlubiyyətən uğruyan ordunun yüksək rütbəli hec bir zabiti bu məğlubiyyətlərdə öz günahını görməyib?

Böyük Vətən müharibəsində belə hallarda hətta öz həyatlarına qəsddə edirdilər.

Təssüf indi belə suallar verən jurnalistlər demək olar yoxdur.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Our picks

  • Правда.
   Но можно мзду и не давать.
   Лучше два месяца побегать
   Чем взятку давать
   • 365 replies
  • здравствуйте уважаемые. Наконец то решился открыть свою тему на этом форуме. Речь будет идти о проблемах, плюсах и минусах автомобилей, которые я водил и авто, которым сейчас пользуюсь. Мастера, ошибки, поломки, позитивные и негативные стороны......Все вы тоже можете отписаться и оставить свою историю о своем авто. Это будет как записная книжечка для тех, кто еще выбирает себе своего железного коня. Чтобы когда стояли перед проблемой, могли ее решить.
   В общем начали. фотки постараюсь тоже приложить. ПОЕХАЛИ
   • 60 replies
  • https://www.disput.az/topic/1312546-как-сэкономить-в-кризисе-15/?do=getNewComment
    • Upvote
    • Like
   • 869 replies
  • Как говорится, счастье не в деньгах, а в их количестве)
   На мой субъективный взгляд  месячный доход 3000— 5000 азн помог бы большинству  наших гражданам 
   быть ближе к счастью.  
   Возможно, наверху не знают,  что у нас не очень высокие доходы  и наши голоса  будут услышаны;)😀
    
    
    
    
    • Like
   • 89 replies
  • Bağırovun rəzilliyi: 3 min hektar ermənilərə belə verildi

   Hazırda ən ciddi müzakirələrdən biri də Qazaxın Ermənistan ərazisində qalan kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasıdır.
   Axar.az bu anklavların Ermənistanın “mühasirəsi”nə düşməsi və sonradan zəbt edilməsinin tarixi barədə Məhərrəm Göyüşoğlunun paylaşdığı faktları təqdim edir:
   1983-də ermənilər Qazax rayonu ərazisindən torpaq qoparmaq sevdasına düşdülər. Bunun üçün bütün resurslarını işə saldılar. Həm Moskvada, həm də Bakıda bütün şəbəkə aktivləşdirildi. Böyük hissəsi Kəmərli kəndinin meşələri olmaqla, Əskipara dərəsinin, Cəfərlinin üstü, Sofulu və Bərxudarlı kəndlərini Qazaxa birləşdirən strateji yüksəkliklər ermənilərə peşkəş edildi. Ümumilikdə 3000 hektardan çox ərazi.
   Kimlər gəldi:
   Öncə Azərbaycan Kommunist Partiyasının katibi Şamil Rəsizadə Noyanberyan tərəfdən ermənilərlə birgə Kəmərli meşələrinə gəldi, burda yığışmış yerli əhaliyə ermənicə salam verdi. Gözünü sevdiyim, bizim eloğlu və əsasən elqızlarımız bunu və bərabərində gətirdiyi erməniləri paya ilə bir yaxşı döydülər. Əsir kimi gətirib Kəmərlinin mərkəzində sifətlərinə tüpürdülər.

   Sonra sovet hökuməti başladı repressiyaya. Dönəmin kənd rəhbərlərini (rəhmətlik İsa Bəbirov və başqalarını) istintaqa cəlb etdilər. Rəsizadənin ağzını cıran qadını qolçomaq qızı çıxardılar. Sonra Mərkəzi Komitənin ikinci katibi, rus canişini Viktor Polyaniçko gəldi Qazaxa. Müxtəlif vədlər, filan. Olmadı.
   Sonunda dönəmin Azərbaycan KP MK rəhbəri Kamran Bağırov gəldi. Təxminən belə bir çıxış etdi: Əziz həmvətənlər, mənə yazığınız gəlsin. Məni 8 saat Moskvada ayaq üstə saxladılar. Təzyiq edirlər. Elə bilin, mənə verirsiz, mən ölüm, mənə bağışlayın.
   Sonra Bala Cəfərli kəndinin ərazisində erməni restoranında Dəmirçiyanla oturub imzalayıblar torpaqların verilməsini, yemək yeyiblər. Deyilənə görə, həmin görüşdə Dəmirçiyan Bağırovun bahalı saatını da oğurlayıb.
   Nəticə: 1990-cı illərdə Qazaxın sərhəd kəndləri atəş altında qaldı. Bu gün işğalda olan kəndlərimiz anklava çevrildi, nəticədə işğal olundu.

    
   • 42 replies
  • Срочно распродаю НОВЫЕ вещи, купленные в основном заграницей, но не подошедшие по размеру. 
   А также вещи 1-2 раза б/у как новые! Все вещи известных брендов!
   Цены ставлю минимальные для таких вещей! 
   Возврата и обмена нет! 
   Приятного просмотра и удачных покупок!
   Тел.и вотсап 050 350 21 53
    • Like
   • 25 replies
  • Обнародован один из проектов архитектурно-инфраструктурной трансформации площади перед Бакинским железнодорожным вокзалом (известным еще и как Сабунчинский вокзал, рядом со станцией метро «28 Мая»). 

   Как сообщает 1news.az, новый проект подразумевает превращение площади в зеленый оазис в самом центре столицы. Здесь предусмотрено существенное расширение площади зеленых насаждений и их расположение на всей территории (начиная от памятника Джаббару Джаббарлы), значительное расширение пешеходной зоны, разделение зон личного и общественного транспорта. 
   Отдельно выделен транспортный хаб, который занимает восточную часть площади. Привокзальная площадь является своеобразной визитной карточкой города, и данный проект раскрывает две ее главные функции. Первая - функция общественного пространства, которая должна быть характерна для центральной привокзальной площади, вторая – транспортная функция, которая выражается в транспортно-пересадочном узле, где организована конечная станция для многочисленных автобусных маршрутов. 
   Кроме того, тут есть стоянка для такси и место для высаживания пассажиров, выше здания вокзала, на улице Сулеймана Рагимова имеется многоэтажная парковка. 
   Вместе с наличием железнодорожного вокзала, служащего, в том числе, конечной станцией для бакинских пригородных электричек, и станции метро «28 Мая», новый проект, по замыслу, создаст более комфортные и безопасные условия для пассажиров в полном соответствии с целями городского и транспортного планирования Баку.
   https://1news.az/mobile/news/privokzal-naya-ploschad-stanet-zelenym-oazisom-v-centre-baku-video
    
    • Like
   • 25 replies
  • Тема для обсуждения, советов , проклятий и восхвалений всех банков.
    • Milli
    • Upvote
   • 78 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

 • Today's Birthdays

  1. Abbasov666 (24 years old),
  2. Ahlibeyt_yol4usu (38 years old),
  3. andr_cherva (48 years old),
  4. ATLANTIC (44 years old),
  5. Aygün Abdullayeva (45 years old)
 • Popular Now×
×
 • Create New...