Jump to content
 • Откройте аккаунт на Диспуте за 5 минут

  Продаете недвижимость, машину, телефон, одежду?  Тысячи  просмотров ежедневно на dispute.az  помогут вам. Бесплатная доска обьявлений.

14 Fevral - Beynəlxalq Əxlaqsızlıq Günüdür! Siz Hələ Də Bu Günü Sevgililər Günü Hesab Edirsiz?


Recommended Posts

14 Fevral - Beynəlxalq Əxlaqsızlıq Günüdür!!!

14 fevral Valentin günü qədim Romanın iyrənc 14-15 fevral "Lupercalia" bayramının xristianlaşdırılmış formasıdır

Aqil ƏLƏSGƏR

Bəxtiyar Vahabzadənin "Gülüstan"da dediyi kimi, "bir deyən olmadı durun ağalar", haradan çıxdı bu "Valentin", kim bunu bizə nə zaman sırıdı kimsənin xəbəri olmadı?! Bir də gördük ki, məmləkətin növcavanları soyuq qış günündə dənizkənarında öz leylilərini gəzdirmək zorunda qalıblar və bu günün səhərisi də həmin leylilərlə məcnunların əksəri soyuqdan sətəlcəm(hənnə) olublar. Yahu, sizi kim məcbur etdi, kiçik çillədə bulvarda gəzəsiniz? Başınıza atmı təpmişdi, yoxsa günmü qəhətiydi, bəylər? Deməssiniz, həmin gün 14 fevral Beynəlxalq Sevgililər günü imiş (Adıbatmışın ismi yaman gurultulu səslənir). Soruşanda ki, kim bu günə belə don geyindirib?

Kimsənin xəbəri yox! Yaxşı, bu Valentin dediyiniz vələdüzzina kimdir? Vallahi xəbərləri yox! Bəs nə üçün həmin şəxsin şərəfinə küçəyə tökülürsünüz? Əlqərəz, cavab belə olur ki, adətdir, gərək həmin gün eşqinin qurbanı olan Valentinin şərəfinə sevgililər küçələrdən yığışmasın. Kim qoydu bu qanunu? Bəlkə hörmətli deputatxanamızın üzvləri belə qanun qəbul ediblər, xəbərimiz yox?

...Bəndənizin də marağı güc gəlməsəydi, Valentin deyilən bu mənasız adamın kimliyindən xəbərsiz olacaqdı. Neyləyim, nəyisə beynimə qoydummu, Tanrımın köməyi ilə mütləq həmin işi görməliyəm. Mətləbdən uzaqlaşmayaq, başladım, Valentinlə bağlı tarixi mənbələri arayaraq "donos" yığmağa. Və məlum oldu ki, bu romalı keşiş nə məhəbbət abidəsidir, nə də eşq dəlisi! Beləsinə olsa-olsa, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, sutenyor və ya homoseksualist deyilə bilər və bu adam əxlaqsızın, zinakarın biri imiş. Və kim bu keşişin yolunu müdafiə edirsə, Züleyxanın həzrəti Yusif Peyğəmbəri çağırdığı və peyğəmbərin İlahinin qanunlarını riayət edərək getməkdən imtina etdiyindən də betər əxlaqsız yola dəvət edir.

***

Tarixdə şəxsiyyətləri öyrənərkən onun yaşadığı mühiti və o zamankı ab-havanı da nəzərə almaq gərəkdir. Belə olmadıqda, şəxsiyyətin hərəkətlərinə düzgün qiymət vermək və ümumiyyətlə doğru qərar çıxarmaq mümkün deyil. Katolik xristianların "Əziz Valentin" deyərək öydükləri bu keşiş çox müəmmalı bir kimliyə sahibdir. Fevral ayının sevgi-məhəbbət ayı olması isə onun dövründən xeyli öncələrə, təxminən 1500 il əvvələ gedib çıxır. Bunun əsası xristianlığa deyil, əski Roma adət-ənənələrinə dayanır. Qədim Romada 14 fevral bütün Roma xalqı üçün isə xüsusi önəm daşıyırdı. Həmin gün inancları gərəyincə, Roma "tanrı" və "tanrıçaları"nın kraliçası olan Junoya duyulan sayğıdan dolayı bayram elan olunurdu. Səhərisi gün isə Lupercalia bayramı başlayırdı. Bu bayram xalqın gənc kəsimi üçün böyük önəm daşıyırdı. Bunun səbəbi isə həyatları qəti qanun-qaydalarla müəyyənləşdirilmiş və bunun da təbii nəticəsi olaraq gəzib-əylənmə şansı çox məhdud olan gənclərin bu bayramda bir-birləri ilə ifratcasına əylənmələri idi (Bunun nəyi pisdir deyə tələbeeeeep qərar çıxarmayın. Unutmayın ki, Allah səbredənlərlədir!) Bu bayramda hansı gəncin hansı qızı seçməsi də öz istəklərinə bağlı deyildi. Bu seçim bir baxımdan lotereya oyununu xatırladırdı. Romalı gənc qızlar adlarını kiçik kağız parçalarına yazaraq, bir mağaranın önündəki çəlləyə tullayır. Həmin kağızlardan birini seçən romalı gənc də seçdiyi kağızda adı keçən qızla həmin gecə bir yataqda olaraq istənilən cinsi arzusunu həyata keçirməkdə sərbəst buraxılırdılar və bayram boyunca ayrılmırdılar. Dini nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, həmin gün yüzlərlə, bəlkə də minlərlə kişi və qadın Allah-Təalanın lənətləyərək "çirkin bir həyasızlıq" deyə qiymətləndirdiyi əməli gerçəkləşdirirdi.

***

Valentini o dünyalıq etdirən imperator II Kladius isə bu hallara son qoymaq istəyən bir imperator kimi xarakterizə olunur. Onun hətta ordunun güclənməsi və nizam-intizamın qorunması üçün orduda xidmət edən gənclərə müvəqqəti olaraq evlənməyi qadağan etdiyi də tarixi qaynaqlarda yer tapmaqdadır. Və Valentinin ölümü və onun səbəbləri barədə isə müxtəlif mülahizələr vardır. Bunlardan ən yayılmış olanı və qüvvətlisi budur ki, həmin keşiş imperatorun əmri olmasına baxmayaraq, gizli şəkildə qızlarla oğlanları görüşdürməkdə davam edirmiş və romalıların məlum mağarasını özünə ibadətgah seçibmiş. Nəzərə alsaq ki, Valentin xristianlığın yayıldığı ilk əsrlərdə yaşayıb, onun mağarada fəaliyyət göstərməsi heç də təəccüblü sayılmamalıdır. İmperator da onun bu hərəkətlərindən xəbər tutaraq zindana atdırır və 14 fevralda - məhz romalıların əxlaqsızlığının tüğyan etdiyi bir gündə döydürərək, təhqiramiz formada öldürtdürür. Bu da onu deməyə əsas verir ki, bu şəxs heç də nə məhbəsxana müdirinin qızına aşiq olması ucbatından, nə də katoliklərin iddia etdiyi kimi xristianlığın təbliği üzündən bizim eranın 273-ci ilində öldürülüb, o, məhz sərt imperatorun əxlaqsızlığa qarşı dözümsüz münasibətinin layiqli qurbanı olub. Bu qeyri-əxlaqi davranışı aradan götürmək üçün həmin dövrdə bu işlərə stimulverici rol oynayan şəxsi aradan götürmək kifayət idi ki, bu halın qarşısı alınsın, ən azı bu hal səngisin. Ən maraqlısı isə onun həbsxanadan öz yoldaşlarına, xüsusən də keşiş dostu Mariusa "Valentini unutmayın", "Sizi sevirəm" deyə məktublar göndərməsi faktıdır. Bu fakt ümumiyyətlə, Valentinin hansısa bir qıza görə öldürüldüyü məlumatını şübhə altına alır və onun haqqında söylənən "homoseksualist" ifadəsinin doğruluq dərəcəsini artırır. Axı kişinin kişiyə "səni sevirəm" deməsinə bundan başqa hansı adı vermək olar?!

Katolik dünyasının bu şəxsə önəm verməsinə gəlincə, xristian ruhanilər Romadakı bütpərəstlərin "Lupercalia" bayramına xristian gənclərin də qatıldığından və bütpərəst qızlarla əylənmələrindən narahat olduqlarından (bu narahatlıq əxlaqi deqredasiyaya görə deyil, bütpərəstlərin saylarının çox görünməsi ilə bağlı idi), buna bir çarə axtardılar. Bu zaman xristian qəbristanlığında dəfn olunan Valentin "yada düşdü" və ruhani xristianlar bununla vəziyyətdən çıxış yolu tapdılar. Onlar bu bayramın sadəcə və sadəcə adını dəyişərək gənclərin xristianlığa bağlı bir adlı şənlikdə - Müqəddəs Valentin günündə - əylənmələrini təmin etdilər. Bununla həmin bu məlun Valentin günü meydana çıxdı. Bu hadisə Valentinin ölümündən təxminən 226 il sonraya təsadüf edir. Yəni Papa Gelasius tərəfindən 496-cı ildə "Lupercalia" bayramının adı Valentinin şərəfinə dəyişdirilmişdir.

Düzdür, guya Papa 15 fevralı 14 fevralla əvəz etməklə, "Lupercalia" bayramının ənənələrini də ortadan qaldırmışdır, ancaq elə həmin qərarnamədə sevginin azad olduğu və hər şəxsin öz sevgisini şənliyə çevirməyə haqqının olduğu bildirilmişdir ki, bu qərarnaməyə günümüzü deyil, həmin dövrün yaşam tərzini nəzərdən keçirərək yanaşdığımızda bu qərarın "Lupercalia" bayramına bir xristian don geyindirməkdən başqa heç nəyə xidmət etmədiyini deməyə əsas verir. Halbuki bu, xristianlığın təməl dini meyarlarına zidd idi. Valentinə xristianlığın təbliği yolunda şəhid obrazı yaratmaq da Kilsənin özünü təmizə çıxarmaq niyyəti kimi yozula bilər.

***

İllər boyu təbliğat aparıldı və zamanla bəzi ənənələr aradan qalxsa da, Valentinin adı kilsənin də köməyi ilə yaşandı. Orta əsrlərin Fransa və İngiltərəsində bu ad populyar ismə çevrildi. 1800-ci illərdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ester Hovlandın ilk Sevgililər günü kartını yollamasından sonra bu hadisə, dünya çapında qey olunmağa başladı. Və çoxları da mahiyyətə varmadan, bu günü bayram kimi qeyd etməyə davam etdi. Təbii ki, burada insan əxlaqının deqredasiyasında maraqlı olanlarla yanaşı, ticari maraqlar da böyük rol oynayırdı.

***

Tarixə nəzər saldıqdan sonra məsələnin mahiyyətinə fikir verək. Tutaq ki, lap elə Valentin bir homoseksualist və ya zinakar əyyaş deyil, xristianlığa özünü fəda etmiş bir şəxsdir. Bunun bizə nə dəxli, ay başınıza dönüm? Bizim də çox bayramımız var və bunlardan hansı birini hansısa xristian ölkəsinin məsihi əhli qeyd edirmi? Qətiyyən xeyr! Bəs onda bizə nə olub? Nədən Valentin gününü bu qədər əzizləyirik? Bəyəm başımıza gün qəhətdir ki, hansısa bir homoseksualistin və ya sutenyorun cəhənnəmlik olduğu günü bayram edirik. Əslində o gün bayram kimi qeyd olunmağa layiqdir, amma Sevgililər günü kimi deyil, yer üzünün hansısa əclafdan canını qurtardığı gün kimi.

***

Əslində belə bir şəxsin qutsallaşdırılaraq əzizlənməsi xristian törələrinə də ziddir. Yəni xristianların müqəddəs saydıqları Həzrəti Məryəm bir təmizlik nümunəsi idi. O, nə qədər iftiraya uğrasa da, Allah onu və oğlu həzrəti İsanı daim insanların gözündə pak və üzüağ çıxarmışdır. Və istənilən dindən olan şəxs həzrəti Məryəmi sayğı və sevgi ilə anmaqdadır. Qurani Kərimin "ət-Təhrim" surəsinin 12-ci ayəsində həzrəti Məryəm haqqında buyurulur ki, "İmranın qızı Məryəmi də (zikr et) ki, o, öz irz-namusunu qorumuşdu. Beləcə, Biz ona ruhumuzdan üflədik. O da Rəbbinin kəlimələrini və kitablarını təsdiq etdi. O, (Rəbbinə) könüldən bağlı olanlarladı." Eyni zamanda Kilsənin "Lupercalia" bayramını Valentin günü ilə əvəzləməsində ataların batil inancına tabe olmaq və dinin qoyduğu prinsiplərlə ziddiyyət vardı. Qurani Kərimdə "ataların dini" deyə keçən bu kəlimə tək İslamla bağlı qalmayıb, Tövrat və İncildə də "ataların törəsi" adı ilə keçməkdədir.

Halbuki bütün dinlərə görə, Allah qatında qəbul olunan din, elçilər tərəfindən təbliğ edilən dindir və kor-korənə şəkildə dədə-babalarının batil inanclarına bağlı qalmaq heç bir səmavi kitabda qəbul olunmur: "Onlara "Allah nazil etdiyinə və elçiyə tərəf gəlin" deyildiyində, "Atalarımızı üzərində gördüyümüz şey bizə yetər" deyirlər. Bəlkə ataları bir şey bilmir və ya hidayət olmayıbdısa"? (Qurani Kərim, Maidə surəsi, 104) "Sözlərimi dinləmək istəməyənlər atalarının fəsadlarına döndülər və başqa ilahlara qulluq etmək üçün onların ardınca getdilər... Onlara elə bir fəlakət gətirəcəyəm ki, içindən çıxa bilməyəcəklər..." (Tövrat, Yeremya, Bab 11, 10-11) "Ferisilər və dini şərhçilər İsadan soruşdular: "Tələbələrin niyə atalarının törələrinə ayqırı davranır..." Siz Allahın əmrini buraxıb insanların törəsini müdafiə edirsiniz. Və onlara de ki, insanların adət-ənənəsinə tabe olmaq üçün Allahın əmrini rədd edirsiniz." (İncil, Markos, Bab 7, 5-9) Belə olduğu halda qədim Roma ənənələrinə uyğun bir bayrama kosmetik dəyişikliklər etməklə özününküləşdirmək, xristian ruhanilərinin atalarının törələrini Allahın əmrindən yüksək tutması deyildisə, bəs nə idi?! Bütpərəstlər pak və təmiz həzrəti Məryəmə iftiralar yağdıran zaman, Papanın bir əxlaqsızın adını əbədiləşdirməsini nə ilə izah etmək olar? Halbuki onlar zina etməmək barədə Tövratda "zina etməyəcəksən" (Çıxış, Bab 20, 14), İncildə isə "İnsanı kirlədən cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, cinayət, zina, acgözlük, pislik, səfillik, hiylə, iftira, təkəbbür və ağılsızlıq içdən, insanın ürəyindən qaynaqlanır. Bu pisliklərin hamısı içdən qaynaqlanır və insanı kirlədir" (Markos, Bab 7, 20-22) deyə ilahi əmrlər yer alır. Bu əmrləri çeynəyərək, onun yerinə keçən Valentinin şərəfinə isə bütpərəstlərdən qalma əxlaqsızlıq günü qiymətə mindirilir, hətta Vatikanın qapılarından birinə onun adı verilir. Bu bir xristian rəzalətidir və bu rəzalətə imza atanların paklıq dini İslama qarşı aqressiyası da Valentinə münasibətlərini gördükdə, daha doğru şəkildə izah etmək olar...

***

Əslində isə Sevgi sözünü Valentinə calaq etməklə Vatikan rəhbərliyi sevgi sözünü böyük zərbə altında qoyub. Və onlar bu hərəkətləri ilə həqiqi sevgini, qutsallaşdırdıqları həzrəti Məryəmin sevgisini təhqir etmiş olurlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sevgi heç vaxt günah sayılmayıb. Hətta həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər evlənmək hazırlığı görən səhabəsinə evlənəcəyi qızı gördükdən sonra bu qərarı verməsini istəyib. Yəni gedib görsün və üçüncü bir şəxsin yanında söhbət etsin, sonra evlənmək haqqında fikirləşsin. Ancaq Valentinin balaları sevgini, ancaq heyvani ehtiras kimi qəbul edərək buna vəhşi şəhvət donu geyindiriblər. Gerçəkdə, insan bütün yaradılanları sevməlidir. Çünki onları Yaradan yaradıb. Məhz Yaradanı sevdiyi üçün yaradılanları da sevməlidir. İnsanlar arasında sevgi bağı olmasa, həyatın da mənası qalmaz. Sevginin ilahi lütf olduğunun dəfələrlə vurğulandığı Qurani Kərimin "Məryəm" surəsində saleh əməl işləyənlərə Allah-Təalanın sevgi bəxş edəcəyi göstərilir (ayə 96). Tövratda da sevginin önəmi belə anladılır:"Nifrət çəkişməni uzadar, sevgi isə hər günahı bağışladar". (Süleyman məsəlləri, Bab 10, 12) İncildə isə sevgi Tanrının buyruqlarına uyğun yaşamaq olduğu bildirilərək (Yuhannanın II məktubu, 6) açıqca əmr olunur: "Bir-birinizi sevin"! (Yuhanna, Bab 15, 17)

Və sevərkən də gözəl əxlaqa sahib olmaq və zina kimi insanı cəhənnəmlik edəcək əməllərə yaxın durmamaq gərəkir. Qurani Kərimdə yaxşılığı əmr edib, pis əməllərdən insanları çəkindirənlər məhz qurtuluşa yetənlər kimi təqdim olunurlar. (Ali-İmran surəsi, 104)

***

Qarşımızda çox ciddi və zarafata salınmayacaq tərzdə ciddi sual var:

NƏ ETMƏLİ?

Çünki son on ildə bu "bayram", alnına əxlaqdan başqa hər şey yazılan telekanallar vasitəsi ilə millətin beyninə elə yeridilib ki, buna qarşı mübarizə çox çətinləşib və istəyib-istəməməmizdən asılı olmayaraq, bu gün müxtəlif insanlar tərəfindən qeyd olunacaq. Bizim əlimizdən gələn 14 fevralın mahiyyətini insanlara anladaraq bu günü bayram kimi qeyd edən kontingenti maksimum dərəcədə azaltmaqdan ibarətdir. Qayət normaldır ki, düşük müğənnilər, özünün ad gününü təbrik etmək üçün DJ-lərə müraciət edən gədələr, telekanalların efirində baldırını çöldə qoyan "oğlancığazlar" və bu kimi xeyli məxluqat 14 fevralsız keçinə bilməzlər. Onların təklif və ya tələb olunan başqa bir Sevgililər Gününü, mahiyyətində, mənbəyində həqiqi sevgi, namus-qeyrət olan bir olayı, məsələn 30 iyunu qəbul etməsinin özü bir rəzalət olardı. Çünki onlarla bizlər arasında qalın bir pərdə vardır. Və hətta bu tiplərin başlanan kampaniyaya dəstək vermələrinin arxasında da bir münafiqlik yatdığı görünməkdədir. Necə ki, Qurani Kərimdə buyurulur ki, "And olsun ki, cəhənnəm üçün cinlərdən və insanlardan çoxlu fərd yaratdıq. Qəlbləri vardır, bununla qavrayıb-anlamazlar, gözləri vardır, bununla görməzlər, qulaqları vardır, bununla eşitməzlər. Bunlar heyvanlar kimidirlər, hətta daha aşağılıqdırlar. Bax bunlar qafil olanlardır." ("Əraf" surəsi, 179) Bu adamlar da mənanın nə olduğunun fərqində deyillər. Fəqət ictimai qınaqdan çəkindikləri üçün ya səslərini kəsiblər, ya da bu təşəbbüsə alqış deyirlər. Həm də anlayırlar ki, bu gün populyarlaşarsa, əlavə qazanc mənbələri artacaq. Bəli, bu yumurtadan yun qırxanlar bu işdən də karlı çıxmağı düşünürlər. Hər halda mən belə düşünürəm. Çünki bu tip insanların səmimiyyətinə, daxillərində milli hissin olmasına heç zaman inanmamışam və inanmayacağam da. Bu adamlar üçün bir məbud var:

PARA! PARA!! PARA!!!

Allahın qəlblərini və qulaqlarını möhürlədiyi insanlar əlbət ki, Valentinə dua oxuyacaqlar. Dünyada bundan təbii heç nə ola bilməz.

***

Əslində 30 İyun təklifi o baxımdan qəbul olunmalıdır ki, biz Valentindən qurtarmalıyıq. Əxlaq düşməni olan qüvvələrin məmləkətimizə gətirərək efir vasitəsi ilə evimizə axıdılan bu çirkabı durdurmaq üçün mütləq bir çarə bulunmalıydı. Bu baxımdan, 30 İyun təklifi Valentindən qurtuluş ola bildiyi üçün dəstəklənməlidir. Bu yerdə Valentinin nəvələrinin sitat gətirdiyi İncildən insanları doğru yola yönəltməklə bağlı sitat gətirmək faydalı olardı: "Qardaşlarım, içinizdən biri həqiqətin yolundan dönərsə və biri onu yenə gerçəyə döndürürsə, bilsin ki, günahkarı pis yoldan döndərən ölümdən bir can qurtarmış və bir çox günahı örtmüş olur". (Yakobun məktubu, Bab 5, 19-20) Burada isə bütöv bir millətin həyatından söhbət gedir. Gənclərin şüursuz halda şərəfsiz bir romalının arxasınca addımlamasıdır əsas problem. Bunun qarşısı alınmalıdır.

MÜTLƏQ!

***

Düzdür, 30 İyun təklifinə dini nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, yeganə problem yaradılacaq məsələ Fərizənin intiharıdır ki, ağzıgöyçəklər məhz bu intihar hadisəsini əldə bayraq edərək əks-arqumentlə çıxış edə bilərlər ki, Allah, verdiyi cana qəsdi qəbul etmir. Hərçənd ki, belə bir cəsarətdə bulunacaq şəxsin olmasını sanmıram. Bir onu demək istəyirəm ki, Fərizə intihar etməyib. Əgər etsəydi, bu, dini aspektdən intihar qəbul oluna bilərdi. Onu da yaddan çıxarmayaq ki, bəzi hallarda məqsəd vasitəni doğruldur. Fərizə İlhamına qovuşmaq üçün o addımı atdı! Fərizə Tanrı dərgahına yollanmaq üçün, orada şəhidlik məqamındakı ömür-gün yoldaşını tək qoymamaq, onunla bu dünyada yarımçıq qırılan məhəbbətini davam etdirmək üçün bu addımı atdı. Ən başlıcası, dini maarifçiliyin aparılmadığı, insanların intiharın, öz canına qəsdin günah olduğunu bilmədikləri bir dönəmdə bu kimi hadisələrin baş verməsini də gözardı etməmək lazımdır. İstənilən halda isə mənşəyi və oriyentasiyası bəlli olmayan Valentinin cəhənnəmə vasil olduğunu günü qeyd etməkdənsə, sevgisi uğrunda canından keçən insanların həyatının ən şirin anını-toy gününü yad etmək daha məntiqli deyilmi?

Bizim eşqi uğrunda fəda olan gözlə gördüyümüz insanlarımı olduğu halda ən yaxşı formada desək müəmmalı bir insanın ölüm gününü Sevgililər günü kimi qutlamağa haqqımız yoxdur! Hətta ən uzaq qohumunun belə qədim Roma adəti üzrə hərəkət etməsini qəbul etməyənlər Valentin gününü qəbul etməyəcəklər!

Etməməlidirlər!!!

Bizə zina cocuqlarının deyil, pak sevgi ilə bir-birinə bağlanan insanların ən xoş gününü qeyd etmək yaraşır!

Xəbərin ünvanı:

http://www.yenicag.az/article.php?storyid=609

Link to post
Share on other sites
 • Replies 141
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Bu uzunluqda temaya giriş verərlər?? Çooox az adam tapılar ki, səbri çatıb yazdığınızı axıra kimi oxuya..

O qədər elə günlər var ki, biz qeyd edirik. Kimsə maraqlanırsa təfərrüatına varır. Kimin xoşu gəlmirsə əlbəttə iqnor edəcək. Nəyisə dəyişə bilərsiz? Əlbəttə yox. Nə isə.. çox şey yazmaq olar, amma hamısı artıqdir, elə burda da qalacaq.

Axına qarşı üzməyin.

Link to post
Share on other sites

Inaninki sonuna qeder oxumaqa sebrim catmadi .Bir az evvelinden bir axindan oxudum ,fikrinize hormetler.Amma bir az qisa ve konkret yazilsaydi daha yaxsi olardi.Aci baqirsaq kimi uzatmaqa ehtiyac yox idi.

Link to post
Share on other sites

Bu uzunluqda temaya giriş verərlər?? Çooox az adam tapılar ki, səbri çatıb yazdığınızı axıra kimi oxuya..

O qədər elə günlər var ki, biz qeyd edirik. Kimsə maraqlanırsa təfərrüatına varır. Kimin xoşu gəlmirsə əlbəttə iqnor edəcək. Nəyisə dəyişə bilərsiz? Əlbəttə yox. Nə isə.. çox şey yazmaq olar, amma hamısı artıqdir, elə burda da qalacaq.

Axına qarşı üzməyin.

Bəli, nəyisə dəyişə bilərik! Özü də çox tez bir zamanda. Bu bayramı mahiyyətini anlamadan keçirən başıbox axınla üzməkdənsə, ona qarşı üzməyi seçirəm!

P.S: Bu məqalə səbri olanlar üçündür. Səbri olmayanlara və ümumiyyətlə heç kimə bu məqaləni oxumağı məcbur edə bilmərəm.

Link to post
Share on other sites

Inaninki sonuna qeder oxumaqa sebrim catmadi .Bir az evvelinden bir axindan oxudum ,fikrinize hormetler.Amma bir az qisa ve konkret yazilsaydi daha yaxsi olardi.Aci baqirsaq kimi uzatmaqa ehtiyac yox idi.

Burda məqsəd sadəcə Valentinin kim olduğunu üzə çıxartmaq və bu günün Sevgililər günü kimi qeyd olunmasından imtina etməkdir. Alternativ isə - 30 iyun. Bu da sonda yazılıb. Əgər axırını diqqətlə oxudunuzsa, səbəbini başa düşəcəksiniz
Link to post
Share on other sites

Burda məqsəd sadəcə rekdntinin kim olduğunu üzə çıxartmaq və bu günün Sevgililər günü kimi qeyd olunmasından imtina etməkdir. Alternativ isə - 30 iyun. Bu da sonda yazılıb. Əgər axırını diqqətlə oxudunuzsa, səbəbini başa düşəcəksiniz

Sizi gozel başa duşurem. Bizim ailede de valintinka [bilerekden kicik herfle yazdim] bayram kimi qebul olunmur ve qeyd olunmur.Şexsen men ozum de bu bayramin eleyhineyem.Bir keşiş durub iki cavani qeyri-qanuni evlendirib ve men muselman bunu bayram etmeliyem. Yox qardaş menim luqetimde bele yazilmayib.Sadece size demek istediyim sade dilde yazinki hami başa duşsun.Men bir filoloq kimi oxumaqi coooox sevsemde sebrum tukendi.HORMETLErroza.gif
Link to post
Share on other sites

Sizi gozel başa duşurem. Bizim ailede de valintinka [bilerekden kicik herfle yazdim] bayram kimi qebul olunmur ve qeyd olunmur.Şexsen men ozum de bu bayramin eleyhineyem.Bir keşiş durub iki cavani qeyri-qanuni evlendirib ve men muselman bunu bayram etmeliyem. Yox qardaş menim luqetimde bele yazilmayib.Sadece size demek istediyim sade dilde yazinki hami başa duşsun.Men bir filoloq kimi oxumaqi coooox sevsemde sebrum tukendi.HORMETLErroza.gif

Gələn məqalələrdə mütləq bunu nəzərə alacam. Mən özüm də uzun uzadı mətnlərin əvəzinə qısa və tutarlı məqaləyə üstünlük verirəm. P.S: Amma bəzi insanlar var ki - məqalə əgər bir səhifədən bir az çoxdursa, avtomatik olaraq onu oxumurlar və buna görə də belə şərh yazırlar: Axıra kimi oxumağa səbrim çatmadı wink.png Amma məncə belə yazanların əksəriyyəti heç yarıya qədər də oxumayanlardı.
Link to post
Share on other sites

Bəli, nəyisə dəyişə bilərik! Özü də çox tez bir zamanda. Bu bayramı mahiyyətini anlamadan keçirən başıbox axınla üzməkdənsə, ona qarşı üzməyi seçirəm!

P.S: Bu məqalə səbri olanlar üçündür. Səbri olmayanlara və ümumiyyətlə heç kimə bu məqaləni oxumağı məcbur edə bilmərəm.

Dəyişən onu artıq dıyişib. 14-ü ediblər 30. Bundan artıq nə dəyişəcəksiz. Dəyişiklik etmək üşün Milli Məclısə təklif verib məsələ qoyulmalıdır. Edə bilərsinizmi?? Ancaq dəyişikjliyə baxmayaraq insanların yaddaşını dəyişmək o qədər də asan deyil. İnsanların hafizəsində yaşayan xatirələri dəyişmək elə də asan deyil. 1 yanvar bizim bayramdir? Əlbəttə yox! amma biz bayram edirik.13 yanvar heç bayram kimi yazilmir da. Ancaq qeyri rəsmi hamı bayram kimi şənlənir. Nəyi pisdir bunun? Bir gün nə isə hamı sevənlər bir birlərini təbrik edir, xoş sözlər deyir. Bu məgər pisdir? Nə fərqi var ki, kökü hardan gəlir.

Qan qaraltmağa nə var ki.. amma sevindirmək çətindir.

Link to post
Share on other sites

Meqaleni axira kimi maraqla oxudum. Müellifle de raziyam. Belke de indi heç ne deyishmeyecek amma bu tip bayramlarin menbesini, hardan geldiyini kimse bu millete çatdirmalidir. Çoxu bu tip bayramlarin hardan geldiyini, ne ile elaqeli oldugunu bilmir, amma qeyd edirler, belke de bu cür meqaleler çox olsa bilmeyenler de oxuyub maariflenerler. Qeyd etmek ise artiq onlara qalacaq. Bele bir mesel var qoyunu qoyun ayagindan, keçini de keçi ayagindan asacaqlar, yeni ki here öz günahina göre cavab vercek.

Nec Sutor Ultra Crepidam !!!

Link to post
Share on other sites

Dəyişən onu artıq dıyişib. 14-ü ediblər 30. Bundan artıq nə dəyişəcəksiz. Dəyişiklik etmək üşün Milli Məclısə təklif verib məsələ qoyulmalıdır. Edə bilərsinizmi?? Ancaq dəyişikjliyə baxmayaraq insanların yaddaşını dəyişmək o qədər də asan deyil. İnsanların hafizəsində yaşayan xatirələri dəyişmək elə də asan deyil. 1 yanvar bizim bayramdir? Əlbəttə yox! amma biz bayram edirik.13 yanvar heç bayram kimi yazilmir da. Ancaq qeyri rəsmi hamı bayram kimi şənlənir. Nəyi pisdir bunun? Bir gün nə isə hamı sevənlər bir birlərini təbrik edir, xoş sözlər deyir. Bu məgər pisdir? Nə fərqi var ki, kökü hardan gəlir.

Qan qaraltmağa nə var ki.. amma sevindirmək çətindir.

14-ü dəyişiblər? Nə vaxt? Bizim bayramların siyahısında belə bayram yoxdur. Siz baxin siyahıdan bəlkə tapa bilərsiz: http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan%C4%B1n_d%C3%B6vl%C9%99t_bayramlar%C4%B1_v%C9%99_x%C3%BCsusi_g%C3%BCnl%C9%99ri

Bayram eləmək pis deyil,BUNU heç kimə qadağan etmək olmaz. Sevən insan üçün hər gün bayramdır. Mənim üçün tanış olduğumuz gün Sevgililər günüdür, toyum olan gün Sevgililər günüdür, sevdiyimin ad günü Sevgililər günüdür. Amma 14 fevralı Sevgililər günü kimi heç cür qəbul edə bilmirəm.

Link to post
Share on other sites

14-ü dəyişiblər? Nə vaxt? Bizim bayramların siyahısında belə bayram yoxdur. Siz baxin siyahıdan bəlkə tapa bilərsiz: http://az.wikipedia...._xüsusi_günləri

Bayram eləmək pis deyil,BUNU heç kimə qadağan etmək olmaz. Sevən insan üçün hər gün bayramdır. Mənim üçün tanış olduğumuz gün Sevgililər günüdür, toyum olan gün Sevgililər günüdür, sevdiyimin ad günü Sevgililər günüdür. Amma 14 fevralı Sevgililər günü kimi heç cür qəbul edə bilmirəm.

Sözünüzün biri ilə o biri bir-birinə uygun gəlmir. Birinci bu günü qəbul eləmək istəmirdiz, bu günə qarşı üsyan qaldırmısız. İndi isə deyirsiz ki, bu günü kim dəyişdi? Bizim belə bayramımız yoxdur. Sonda - əgər belə bir bayram yoxdursa bizdə olmayan bir günə (bayrama) qarşı bu nə üsyandır???

Link to post
Share on other sites

30 iyunu bayram kimi qəbul-qeyd edən kimsəni tanımıram .

Necəki 28 apreli bayram kimi silmək oldu yaddaşlardan , amma 31dekabrı hamı yeni il kimi bayram edir . Dünyanın qeyd etdiyi tarixlərin üstünə kölgə salmaq münkün deyil ... Pisdir bu ,ya yaxşıdır , amma reallıq belədir thinking.gif .

Link to post
Share on other sites

30 iyunu bayram kimi qəbul-qeyd edən kimsəni tanımıram .

Necəki 28 apreli bayram kimi silmək oldu yaddaşlardan , amma 31dekabrı hamı yeni il kimi bayram edir . Dünyanın qeyd etdiyi tarixlərin üstünə kölgə salmaq münkün deyil ... Pisdir bu ,ya yaxşıdır , amma reallıq belədir thinking.gif .

30 iyun bayram deyil, ancaq Ilhamla Fərizənin xatirəsinə prezdentin fərmanı ilə ölkədə sevgililər günü kimi qeyd olunur.

Link to post
Share on other sites

Bu bayramı keçirmirəm o ayrı məsələ amma keçirən yaxşı eləyib keçirir.Bunun heç kimə dəxli yoxdur.Başlamısız yenə hər zibildə masson,Amerika əli axtaran müsəlman kimi bayramlarda da bir şey axtarmağa.Nədir,nə deyil insanlar bu bayramı sevgililər günü kimi qəbul edir.Biraz araşdırsan bəlkə də ortaya çıxarki,bu Valentin haqqda deyilənlər hamısı bəlkədə əfsanə,uydurma zaddır.Hə,bax desənki.bizim azərilərə bayram filan yaraşmır,keçirməsələr yaxşıdır bax bu ayrı məsələ.Tam razı olub bəlkədə bir 100 vuraram bu sağlığa amma day Valentin neyləyib,Bəxtiyar Vahabzadə nə deyib,Yusif peyğəmbərin bu məsələylə bağlı mövqeyi nədir filan lazımsız məsələlərdir.Uğur olsun.

Link to post
Share on other sites

Sözünüzün biri ilə o biri bir-birinə uygun gəlmir. Birinci bu günü qəbul eləmək istəmirdiz, bu günə qarşı üsyan qaldırmısız. İndi isə deyirsiz ki, bu günü kim dəyişdi? Bizim belə bayramımız yoxdur. Sonda - əgər belə bir bayram yoxdursa bizdə olmayan bir günə (bayrama) qarşı bu nə üsyandır???

Belə bir bayram rəsmi olaraq yoxdur, amma əksəriyyət onu rəsmi bayram kimi qeyd eliyir. Mən bu günə qarşı ÜSYAN qaldırmamışam! Manqurt kimi fərqinə varmadan bu bayramı qeyd edənlərə isə sadəcə YAZIĞIM gəlir...
Link to post
Share on other sites

Bu bayramı keçirmirəm o ayrı məsələ amma keçirən yaxşı eləyib keçirir.Bunun heç kimə dəxli yoxdur.Başlamısız yenə hər zibildə masson,Amerika əli axtaran müsəlman kimi bayramlarda da bir şey axtarmağa.Nədir,nə deyil insanlar bu bayramı sevgililər günü kimi qəbul edir.Biraz araşdırsan bəlkə də ortaya çıxarki,bu Valentin haqqda deyilənlər hamısı bəlkədə əfsanə,uydurma zaddır.Hə,bax desənki.bizim azərilərə bayram filan yaraşmır,keçirməsələr yaxşıdır bax bu ayrı məsələ.Tam razı olub bəlkədə bir 100 vuraram bu sağlığa amma day Valentin neyləyib,Bəxtiyar Vahabzadə nə deyib,Yusif peyğəmbərin bu məsələylə bağlı mövqeyi nədir filan lazımsız məsələlərdir.Uğur olsun.

Sizin üçün Bəxtiyar Vahabzadə, Yusif Peyğəmbərin mövqeyi lazımsızdırsa, mənim sizə deyiləsi sözüm yoxdur. Sizə deyəsən Roma papası, Tibet lamalarının dedikləri daha əhəmiyyətlidir.
Link to post
Share on other sites

Ilk once, Sevgililer ucun her goruw bayramdir.

14 yoxsa 30 ve ya 13 - ferq etmez. Bu bir behanedir.

Bu ve ya diger bayrami qeyd etmek isteyen cutluk - onlarin oz wexsi iwleridir ve bir nece aspektden ireli gelir...

30iyun - bu tarixi daha genc nesil ve gelecekde qebul ede biler.

"Starikler" ucun ne bu, ne de bu tipli diger bayramlar hec bir ehemiyyet kesb etmir. Onlarda "моральные ценности другие и у них свои герои времени и своя история".

Hele adamlari taniyiram ki bakinin kuceleri, metro stansiyalari ve s. kohne adla cagirirlar - ye'ni, onlarin yaddawlarina bele hekk olunub ve adini deyiwmekle biz tarixi deyiwe bilmerik.

Yeqin ki, son abzasdan намек и аналогию уловили.

Link to post
Share on other sites

Bu bayramı keçirmirəm o ayrı məsələ amma keçirən yaxşı eləyib keçirir.Bunun heç kimə dəxli yoxdur.Başlamısız yenə hər zibildə masson,Amerika əli axtaran müsəlman kimi bayramlarda da bir şey axtarmağa.Nədir,nə deyil insanlar bu bayramı sevgililər günü kimi qəbul edir.Biraz araşdırsan bəlkə də ortaya çıxarki,bu Valentin haqqda deyilənlər hamısı bəlkədə əfsanə,uydurma zaddır.Hə,bax desənki.bizim azərilərə bayram filan yaraşmır,keçirməsələr yaxşıdır bax bu ayrı məsələ.Tam razı olub bəlkədə bir 100 vuraram bu sağlığa amma day Valentin neyləyib,Bəxtiyar Vahabzadə nə deyib,Yusif peyğəmbərin bu məsələylə bağlı mövqeyi nədir filan lazımsız məsələlərdir.Uğur olsun.

yeganə sağlam fikir!.... şadam ki açıq düşünənlər hələ də qalıb!

Link to post
Share on other sites

Ilk once, Sevgililer ucun her goruw bayramdir.

14 yoxsa 30 ve ya 13 - ferq etmez. Bu bir behanedir.

Bu ve ya diger bayrami qeyd etmek isteyen cutluk - onlarin oz wexsi iwleridir ve bir nece aspektden ireli gelir...

30iyun - bu tarixi daha genc nesil ve gelecekde qebul ede biler.

"Starikler" ucun ne bu, ne de bu tipli diger bayramlar hec bir ehemiyyet kesb etmir. Onlarda "моральные ценности другие и у них свои герои времени и своя история".

Hele adamlari taniyiram ki bakinin kuceleri, metro stansiyalari ve s. kohne adla cagirirlar - ye'ni, onlarin yaddawlarina bele hekk olunub ve adini deyiwmekle biz tarixi deyiwe bilmerik.

Yeqin ki, son abzasdan намек и аналогию уловили.

mövzunu yaradan da yəqin gənc nəslin nümayəndsi və "ura-patriotizm" cərəyanının nümayəndəsidir, gərək:))

Zənnimcə dərrakəli insan 14 fevralı beynəlxal əxlaqsızlıq günü adlandıracaq qədər təhrif olunmuş düşüncə tərzindən uzaq olmalıdır.

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

Düzü mən AZƏRBAYCANda 14 fevralın keçirilməsini düzgün saymır.Valentin hara Azərbaycan hara.

Luperkaliya məsələsinə gələndə yaxşı belə bir misal gətirim..

Bir dənə boş qutudu.Əvvəl bu qutunun içində zibil aparırdılar indi də qutunu qəşəng təmizləyib qızıl aparırlar.Deyəcəksiz ki "bu iyrənc qutudur, bunun içində 1 ay qabaq zibil aparırdılar, mənə lazım deyl ordakı qızıllar" ?

Link to post
Share on other sites
Düzü mən AZƏRBAYCANda 14 fevralın keçirilməsini düzgün saymır.Valentin hara Azərbaycan hara.

Onda niyə Müqəddəs Nikalayın obrazı əsasında yaradılan şaxta baba sizi qıcıqlandırmır? O hara, Azərbaycan hara?

Onda niyə yulian təqvimi ilə yeni ilin gəlişini qeyd edirsiniz? Onun Azərbaycana nə dəxli? Bəs Klara Tsetkinin adı ilə bağlı olan 8 mart? Onun Azərbaycana dəxliliyini izah edə bilərsiz?

Ya tarixi bilmirsiniz və indiyə qədər bu sizi narahat etməyib, ya da onlar sizə qəbuldu, fəqət sevgililər günü boğazınızdan keçmir heç cür.

Sadəcə bəzi məvhumlar var ki, artıq xüsusi din, millət və dövlət anlayışlarından daha geniş bir məvhuma çevriliblər, dünyəvi dəyərlər daşımağa başlayıblar.

Dünyəvi dəyərləri qəbul etmək, heç də kimliyini unutmaq deyil! Kimliyindən yapışıb ətrafına gözünü yummaq isə gerizəkalılıqdır və yaxşı heç nəyə gətirib çıxarmayacaq...

Dünyada olan hər bir şeyin özünə uyğun analoqunu çıxarmaq isə gülüc bir təcrübədir və tarix göstərir ki özünü doğrultmur. Doğrultsa da əcayib və mənasız bir şey alınır. Bütün dünya filan gün qeyd edir, biz amma ağıllı və analoqu olmayanıq, gəlin biz də başqa bir gün qeyd edək... pfff... hə, get qeyd elə... amma sizin kimi düşünməyənləri qınamaq ən azından dar şüurluluqdur...

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

Onda niyə Müqəddəs Nikalayın obrazı əsasında yaradılan şaxta baba sizi qıcıqlandırmır? O hara, Azərbaycan hara?

Onda niyə yulian təqvimi ilə yeni ilin gəlişini qeyd edirsiniz? Onun Azərbaycana nə dəxli? Bəs Klara Tsetkinin adı ilə bağlı olan 8 mart? Onun Azərbaycana dəxliliyini izah edə bilərsiz?

Ya tarixi bilmirsiniz və indiyə qədər bu sizi narahat etməyib, ya da onlar sizə qəbuldu, fəqət sevgililər günü boğazınızdan keçmir heç cür.

Sadəcə bəzi məvhumlar var ki, artıq xüsusi din, millət və dövlət anlayışlarından daha geniş bir məvhuma çevriliblər, dünyəvi dəyərlər daşımağa başlayıblar.

Dünyəvi dəyərləri qəbul etmək, heç də kimliyini unutmaq deyil! Kimliyindən yapışıb ətrafına gözünü yummaq isə gerizəkalılıqdır və yaxşı heç nəyə gətirib çıxarmayacaq...

Dünyada olan hər bir şeyin özünə uyğun analoqunu çıxarmaq isə gülüc bir təcrübədir və tarix göstərir ki özünü doğrultmur. Doğrultsa da əcayib və mənasız bir şey alınır. Bütün dünya filan gün qeyd edir, biz amma ağıllı və analoqu olmayanıq, gəlin biz də başqa bir gün qeyd edək... pfff... hə, get qeyd elə... amma sizin kimi düşünməyənləri qınamaq ən azından dar şüurluluqdur...

Sag ol Грешник, fikirlərinızin əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur.algish.gif

Link to post
Share on other sites

Onda niyə Müqəddəs Nikalayın obrazı əsasında yaradılan şaxta baba sizi qıcıqlandırmır? O hara, Azərbaycan hara?

Onda niyə yulian təqvimi ilə yeni ilin gəlişini qeyd edirsiniz? Onun Azərbaycana nə dəxli? Bəs Klara Tsetkinin adı ilə bağlı olan 8 mart? Onun Azərbaycana dəxliliyini izah edə bilərsiz?

Ya tarixi bilmirsiniz və indiyə qədər bu sizi narahat etməyib, ya da onlar sizə qəbuldu, fəqət sevgililər günü boğazınızdan keçmir heç cür.

Sadəcə bəzi məvhumlar var ki, artıq xüsusi din, millət və dövlət anlayışlarından daha geniş bir məvhuma çevriliblər, dünyəvi dəyərlər daşımağa başlayıblar.

Dünyəvi dəyərləri qəbul etmək, heç də kimliyini unutmaq deyil! Kimliyindən yapışıb ətrafına gözünü yummaq isə gerizəkalılıqdır və yaxşı heç nəyə gətirib çıxarmayacaq...

Dünyada olan hər bir şeyin özünə uyğun analoqunu çıxarmaq isə gülüc bir təcrübədir və tarix göstərir ki özünü doğrultmur. Doğrultsa da əcayib və mənasız bir şey alınır. Bütün dünya filan gün qeyd edir, biz amma ağıllı və analoqu olmayanıq, gəlin biz də başqa bir gün qeyd edək... pfff... hə, get qeyd elə... amma sizin kimi düşünməyənləri qınamaq ən azından dar şüurluluqdur...

Siz ümumiyyətlə tarixi nədi, danışmağı bilmirsiz.Bilirsiz niyə bu cür fikirdəyəm?Onda bu sualıma cavab verin:

Siz mənim yazımda "Məni Şaxta Babanı dəstəkliyiəm və 8 martı da eləcə" yazısını görmüsüz ki belə ağıllə tərzdə mənim yazımı şərh edirsiz?)Yoxsa sizin Nostradamus hissləriniz var və mənim ağlımda nə olduğunu bilirsiz?Hardan elə əminsiz ki mən yuliyan təqvimi və 8 mart tanıyanam?

Edited by -E-M-I-N-
Link to post
Share on other sites

Bəli, nəyisə dəyişə bilərik! Özü də çox tez bir zamanda. Bu bayramı mahiyyətini anlamadan keçirən başıbox axınla üzməkdənsə, ona qarşı üzməyi seçirəm!

P.S: Bu məqalə səbri olanlar üçündür. Səbri olmayanlara və ümumiyyətlə heç kimə bu məqaləni oxumağı məcbur edə bilmərəm.

Ramzes, mən elə bilirdim siz Qədim Misirdə ehramlardan birində rəhmətlə uyuyursunuz, nolardı ki, yatmağa davam etsəydiniz? Foruma gəlmək belə vacib idi ki?

Link to post
Share on other sites

İl 2013,21-ci əsr və sadəlövh azərbaycanlı Valentinin həyat hekayəsindən yola çıxaraq,14 fevralı sevgililər günü kimi qeyd edənləri mənəvi dəyərlərə ziyan vurmaqda ittiham edir.Bəli,şair demiş bir gün bütün dünya ya türklər,müsəlmanlar hakim olacaq,amma onda qərb başqa planetdə,başqa sivilizasiyalarla yaşayacaq.Belə davam edin,Yusif peyğəmbər və Valentin debatı bizi mütləq irəli aparacaq :D

Link to post
Share on other sites
Грешник' date=' sualımı cavablandıra bilmirsiniz?Bəlkə başa düşdüz ki "fuflo" komment yazmısınız?Əgər elə deylsə onda izah edin)[/quote']

Əgər opponent susursa, bu hələ o demək deyil ki, sizdən qorxdu və ya haqsız olduğunu, fuflo komment yazdığını anladı. Ola bilsin ki, o, düşüncələr arasındakı fərqi duyub boş yerə əsəblərini və vaxtını sizə sərf etmək istəmədi, və ya, ola bilər ki, məhz o sizin kommentlərinizi fuflo sayır, lakin, etika naminə bunu demir (sizdən fərqli olaraq).

Link to post
Share on other sites

Əgər opponent susursa, bu hələ o demək deyil ki, sizdən qorxdu və ya haqsız olduğunu, fuflo komment yazdığını anladı. Ola bilsin ki, o, düşüncələr arasındakı fərqi duyub boş yerə əsəblərini və vaxtını sizə sərf etmək istəmədi, və ya, ola bilər ki, məhz o sizin kommentlərinizi fuflo sayır, lakin, etika naminə bunu demir (sizdən fərqli olaraq).

"Fuflo" etikadan kənar söz deyl.

Qorxmaq, çəkinmək, əsəb sərf etmək məsələsi deyl.Özünü tanıyan adam sözü deyirsə izahını verməlidi.

Onda qayıdsın hərə bir-birinə nəsə desin.Misal üçün mən sizə əsassız olaraq deyim ki siz alpinistsiz.Düz olar?)

Link to post
Share on other sites

Onda niyə Müqəddəs Nikalayın obrazı əsasında yaradılan şaxta baba sizi qıcıqlandırmır? O hara, Azərbaycan hara?

Umumiyyetle , Kafirlər, bizə öz bayramlarını qeyd etməyə ortaq etmək istədikləri zaman onlara cavab vermemeliyik.Çünkü bayramları, bizim Bayramlarımız deyil və onların bayramları, Allahin razı olmadığı bayramlardir.Yeni bu dine goredir.

Ona gore de esl muselman kisileri kafir bildiklerine gulur ve deyir ki,gor ne gundesiniz ki,sevdiyiniz ilde 1 defe yada dushur amma biz muselmanlar her gun onu sevdiyimizi subut edirik..biggrin.png hee ne ise..Ona gore bele movzulara ki bir dindar dushdu mubahise bashlayir..rolleyes.gif

Klara xanim Setkindi nedi onun bayramina geldikde ise biz heqiqeten de bir yehudi bayramini qeyd etdiyimizi unutmamaliyiq,Yehudilerin Purim bayramı gununu qeyd edirik,beledi ki yehudilerin bayrami ile Azerbaycan qadinlarinin ne elaqesi var o mene qeribe gelir,arashdirsaniz ozunuz bunun shahidi oilacaqsiniz..Menim fikrimce secimler azaddir kimisi Həzrət Fatimeyi-Zəhranı (s.ə) ozune ideal secir kimisi Yehudi ailesinde dogulan Klarani ideal kimi secir..

Link to post
Share on other sites

Ramzes, mən elə bilirdim siz Qədim Misirdə ehramlardan birində rəhmətlə uyuyursunuz, nolardı ki, yatmağa davam etsəydiniz? Foruma gəlmək belə vacib idi ki?

3000 ildən çoxdur yatıram, daha bəsdir, oyanmaq vaxtıdır, amma qorxuram bu Azərbaycan xalqını öz adət-ənənəsinə qaytarmaq, milli dəyərlərini qoruyub saxlamağı öyrətməyə 3000 ildən daha çox vaxtım gedəcək... Eybi yox..Onsuzda məni yaxşıca mumiyalayıblar wink.png Amma öz adət-ənənəsini unudub, başqa millətlərin adət-ənənəsini, həyat tərzini yamsılamağa çalışanlar çox bərk ağrı verən diş kimidir. Diş demişkən, axır vaxtlar yaman dişim ağrıyır..sad.png Ramzes də çox şiddətli diş ağrılarından "o dünyaya" köçmüşdü"

P.S: 2 ilə yaxın müddətdə Disput-da ancaq "müşahidəçi" olmuşam - yəni yalnız yazılan mövzuları, şərhləri oxumuşam. Amma sonra qeydiyyatdan keçib yazmaq, şərh etmək, fikrimi bölüşmək qərarına gəldim. Bu VACİB idi, daha doğrusu LAZIM idi. ) LAZIM dayı görəsən haralardadı???

Link to post
Share on other sites

İl 2013,21-ci əsr və sadəlövh azərbaycanlı Valentinin həyat hekayəsindən yola çıxaraq,14 fevralı sevgililər günü kimi qeyd edənləri mənəvi dəyərlərə ziyan vurmaqda ittiham edir.Bəli,şair demiş bir gün bütün dünya ya türklər,müsəlmanlar hakim olacaq,amma onda qərb başqa planetdə,başqa sivilizasiyalarla yaşayacaq.Belə davam edin,Yusif peyğəmbər və Valentin debatı bizi mütləq irəli aparacaq biggrin.png

Ləqəbinizdən optimist olduğunuz görünür. Amma şərhinizi oxuyanda mənə elə gəldi ki siz bunu Mars planetindən yazırsınız. Mənim sizin hesab etdiyiniz sadəlövh bir azərbaycanlı olaraq sizə sualım var: Siz özünüzü hal-hazırda Azərbaycanda hansı düşüncə tərzi ilə 21-ci əsr adamı hesab edirsiz? Yoxsa 21-ci əsr sizə deyir ki, bütün tabuları, dini, hüquqi qaydaları, adət-ənənələri unut, dünyavi kosmopolit bir insana çevril??? Ölkələr arasında, dinlər arasında sərhədləri yaddan çıxart, öz adətlərini, tarixini, qəhramanlarını unut, torpaq, vətən, milli dəyərləri yaddan çıxart? Yox..Nə qədər ki bizdə bu tərzdə düşünüb hərəkət edənlər çox olacaq, o qədər də sürətlə uçuruma doğru gedəcəyik...
Link to post
Share on other sites

mövzunu yaradan da yəqin gənc nəslin nümayəndsi və "ura-patriotizm" cərəyanının nümayəndəsidir, gərək:))

Zənnimcə dərrakəli insan 14 fevralı beynəlxal əxlaqsızlıq günü adlandıracaq qədər təhrif olunmuş düşüncə tərzindən uzaq olmalıdır.

Bəli mən gənc nəslin nümayəndəsiyəm ,amma sizin istehza ilə dediyiniz "ura-patriotizm" cərəyanın nümayəndəsi yox, sadəcə olaraq, öz ölkəsini sevən, onun milli adət-ənənələrinə hörmət edən, tarixini bilən, milləti ilə qürur duyan sadə bir azərbaycanlıyam. Özümü Patriot hesab eləmirəm, düşünürəm ki bunları hər bir dərrakəli insan düşünüb etməlidir. Bu məcburi bir iş deyil, heç kimə nəyisə sevməyi, hörmət etməyi məcbur etmək olmaz. Bu gendən, nəsildən gələn bir şeydir. Mənim babam belə olub, o atamı belə tərbiyə edib, atam isə məni, mən isə İnşAllah öz uşaqlarıma bunu təbliğ edəcəm, onları bu ruhda böyüdəcəm. Mən və mənim kimi düşünən adamlara lağ edib istehza ilə "patriot olub mənim üçün" deyənləri isə həyatın mənasını başa düşməyib, yaşamaq tərzini bilməyən hesab edirəm. Budur bizim dünyəvi, kosmopolit, sürətlə inkişaf edən gənc nəslimiz: http://http://www.video.az/ru/video/13884/28-may-gunu-ile-bali-soru-2-biabirciliq (Onlar 14 fevralın hansı gün olduğunu daha yaxşı bilirlər facepalm.gif )

P.S: Təxminən 7 il bundan əvvəl adi bir gündə Neft Akademiyasına dərsə gedirdim. 28 may metrosundan çıxıb Akademiyaya tərəf gedən yolda mənimlə paralel əl-ələ tutmuş, hardasa 10-12 bağça uşağı müəllimələrinin müşayiəti ilə Cəfər Cabbarlının heykəlinə tərəf gedirdilər. Heykələ 2-3 addım qalmış birdən Müəllimə uşaq dəstəsini saxlayıb sual verdi: Uşaqların deyin görək bu kimin heykəlidir??? Uşaqlar hamısı bir ağızdan, xorla qışqırdılar : Heydər Əliyev!!!......... Bir ona sevindim ki, heç olmasa müəllimə həmin heykəlin Cəfər Cabbarlıya aid olduğunu bilirdi. İndi isə hörmətli özünü kosmopolit hesab edən xanımlar və cənablar, yaxşıca fikirləşin... Ya da yox, qarşıda o qədər qeyd ediləsi dünya xalqlarının bayramı var ki.. Düşünməyə vaxt var??? biggrin.png

Link to post
Share on other sites

Грешник, sualımı cavablandıra bilmirsiniz?Bəlkə başa düşdüz ki "fuflo" komment yazmısınız?Əgər elə deylsə onda izah edin)

lazım hesab eləmədim... əgər indiyə kimi yazdığımda məntiqi tutmamısınızsa, ardını gətirməyin mənası yoxdu... yaxşısı o yazdığımı yaxşı-yaxşı bir daha oxuyun... bəlkə onda məntiqi əlaqəni tutdunuz... hər gələnə sadə anlayışları xırdalamalı olsam məndə can qalmaz... Arifə isə bir işarə də bəsdir... nəticəni özünüz çıxarın...

niyə görəsə sizdən savayı qalanları söhbəti dərhal anladı...smile.png

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

lazım hesab eləmədim... əgər indiyə kimi yazdığımda məntiqi tutmamısınızsa' date=' ardını gətirməyin mənası yoxdu... yaxşısı o yazdığımı yaxşı-yaxşı bir daha oxuyun... bəlkə onda məntiqi əlaqəni tutdunuz... hər gələnə sadə anlayışları xırdalamalı olsam məndə can qalmaz... Arifə isə bir işarə də bəsdir... nəticəni özünüz çıxarın...

niyə görəsə sizdən savayı qalanları söhbəti dərhal anladı...[/quote']

Fakt siz mənim postumu šərh edib bunu" yazdiz.Siz məna unvanladiz ki "niyə Yeni ili və 8 marti taniyirsiz?"

Mən də sorušuram ki siz hardan bilirsiz mən nəyi taniyiram nəyi yox?Yoxsa özünüzü "bomba" sayursuz?Ìntuisiyaniza güvənirsiz?)

"Baša düšən baša düšdü" kimi fikirlər vəziyyətdən çixmaq üçün išlədilən ən mehšur variantdi)

Link to post
Share on other sites

"Fuflo" etikadan kənar söz deyl.

Qorxmaq, çəkinmək, əsəb sərf etmək məsələsi deyl.Özünü tanıyan adam sözü deyirsə izahını verməlidi.

Onda qayıdsın hərə bir-birinə nəsə desin.Misal üçün mən sizə əsassız olaraq deyim ki siz alpinistsiz.Düz olar?)

Ahhaaa. Tipajı tutmuşam. "Özünü tanıyan artıq-əskik yazmasın" psixotipi.

Klassik üslubdur, incə zövqlü qaqaların tərzi. Hmm, nə isə :D

Link to post
Share on other sites

Ahhaaa. Tipajı tutmuşam. "Özünü tanıyan artıq-əskik yazmasın" psixotipi.

Klassik üslubdur, incə zövqlü qaqaların tərzi. Hmm, nə isə biggrin.png

Mənim tipajımın bura nə dəxlisi var?)

Sadəcə olaraq mən bayaqdan Грешник adlı yuzerdən soruşuram ki "ay insan cavab ver görüm sən hardan bilirsən ki məni nəyi tanıyıra nəyi yox?" siz də mənasız müdaxilə edib minus qoyursuz.Konkret bekar adamsınız da.

Nə bilim bəlkə həmfikirsiniz amma mən sualımın cavabını ala bilmədim ki bilmədim)Bu reallıqdır ki yuxarıda adıçəkilən yuzer mənim yazımı şərh edərək mənim boynuma qoydu ki mən Yenil İl və 8 Mart bayramlarını qeyd edən birisiyəm.Sualıma ki "hardan bilirsiz?" cavab gəlmədi ki gəlmədi)Deməli insan özünü tanımır.Sözünün arxasında durub izahını vermir.Bir sözlə fuflo - boş bir şey yazır və itir)

Link to post
Share on other sites

Bəli, nəyisə dəyişə bilərik! Özü də çox tez bir zamanda. Bu bayramı mahiyyətini anlamadan keçirən başıbox axınla üzməkdənsə, ona qarşı üzməyi seçirəm!

P.S: Bu məqalə səbri olanlar üçündür. Səbri olmayanlara və ümumiyyətlə heç kimə bu məqaləni oxumağı məcbur edə bilmərəm.

Sizi inandıra bilərəm ki bu bayramı qeyd edənlərin 90%-i onun tarixçəsini bilmirlər. Sadəcə olaraq bütün dünyada qeyd olunan bayramı qeyd edirlər. Sizin təklif etdiyiniz 30 iyun isə bizi dünyadan bir addım daha uzaqlaşdırır. Qeyd etdiyimiz bir çox dünya bayramlarımız var: 8 mart, Yeni il, qələbə günü. Heç olmasa bayramları siyasətləşdirmiyək. Bu günə kimi hami bir bayramla razi idi, onu qeyd edirdi, bu gün isə biri televizorda çıxıb saqqalını sığallıya sığallıya bu buze haramdı deyən kimi hamı çönür.

Belə uzaqlaşmalar bizi get gedə İranın vəziyyətinə salacaq.

Link to post
Share on other sites

Sizi inandıra bilərəm ki bu bayramı qeyd edənlərin 90%-i onun tarixçəsini bilmirlər. Sadəcə olaraq bütün dünyada qeyd olunan bayramı qeyd edirlər. Sizin təklif etdiyiniz 30 iyun isə bizi dünyadan bir addım daha uzaqlaşdırır. Qeyd etdiyimiz bir çox dünya bayramlarımız var: 8 mart, Yeni il, qələbə günü. Heç olmasa bayramları siyasətləşdirmiyək. Bu günə kimi hami bir bayramla razi idi, onu qeyd edirdi, bu gün isə biri televizorda çıxıb saqqalını sığallıya sığallıya bu buze haramdı deyən kimi hamı çönür.

Belə uzaqlaşmalar bizi get gedə İranın vəziyyətinə salacaq.

Elə buna nail olmaq istəyirlər dəsmile.png

Link to post
Share on other sites

Elə buna nail olmaq istəyirlər dəsmile.png

Azərbaycan heç vaxt İran olmayacaq. Bunu mən də istəmirəm. Bizim öz tariximiz, dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz var, bunları da qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur.
Link to post
Share on other sites

Azərbaycan heç vaxt İran olmayacaq. Bunu mən də istəmirəm. Bizim öz tariximiz, dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz var, bunları da qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur.

İldə bir günü bütün dünya ilə birgə sevgililər günü kimi qeyd edəndə sizin milli adət ənənələrinizə nə zərər gəlir görəsən?

Sevgilinizi təbrik etmək, və bir günü bayram etmək şansı sizdə niyə Əxlaqsızlıqla assosiasiya yaratdı mənə hələ də qəribə və anlaşılmaz gəlir... obyektivlik görmürəm...

Özününkünü qoru, o demək deyil ki bütün dünyanın əksinə get.

Əksinə yeni tarix uyduranda və yeni bayram özümüzdən kəşf edəndə öz milli adət ənənələrimizə daha çox təsir etmiş oluruq.

Milli dəyərlərin və dünya ilə ayaqlaşmanın ən uğurlu modelini mən Tokio və Kiotoda gördüm. Onlar heç zaman dünyaya üz çevirmirlər, özlərinin analoqlarını yaratmırlar, özlərini təcrid etmirlər. Hər yeniliyi uğurla qəbul edirlər, amma özlərininkini unutmurlar. Ona görə həm müasirdirlər, inkişaf edirlər, həm də milli mənsubiyyətlərini, dinlərini, özəlliklərini və adət ənənələrini qoruyub saxlayırlar.

Digər tərəfdən isə bədbəxt İran və Şimali Koreya kimi ölkələrə baxın. Siyasətləri qərbin və dünyanın hər bir şeyindən özünü təcrid etmək və öz əcaib analoqunu yaratmaqdır... görünür nə gündədirlər... sadəcə konformizm və mühafizəkarlıqla, liberallıq və müasirlik arasında olan incə xətti tuta bilmək vacibdir...

Niyə görə sə bizimkilərə yeni bir şey göstərən kimi, panik fobiya yaranır ki, bu mənimki deyil, mənim özümünkü olmalıdı, babamızdan nə görmüşük əvvəl, dəxi ondan savayı olmaz əməl.... ona görə də vəziyyət belədir.

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

İldə bir günü bütün dünya ilə birgə sevgililər günü kimi qeyd edəndə sizin milli adət ənənələrinizə nə zərər gəlir görəsən?

Sevgilinizi təbrik etmək, və bir günü bayram etmək şansı sizdə niyə Əxlaqsızlıqla assosiasiya yaratdı mənə hələ də qəribə və anlaşılmaz gəlir... obyektivlik görmürəm...

Özününkünü qoru, o demək deyil ki bütün dünyanın əksinə get.

Əksinə yeni tarix uyduranda və yeni bayram özümüzdən kəşf edəndə öz milli adət ənənələrimizə daha çox təsir etmiş oluruq.

Milli dəyərlərin və dünya ilə ayaqlaşmanın ən uğurlu modelini mən Tokio və Kiotoda gördüm. Onlar heç zaman dünyaya üz çevirmirlər, özlərinin analoqlarını yaratmırlar, özlərini təcrid etmirlər. Hər yeniliyi uğurla qəbul edirlər, amma özlərininkini unutmurlar. Ona görə həm müasirdirlər, inkişaf edirlər, həm də milli mənsubiyyətlərini, dinlərini, özəlliklərini və adət ənənələrini qoruyub saxlayırlar.

Digər tərəfdən isə bədbəxt İran və Şimali Koreya kimi ölkələrə baxın. Siyasətləri qərbin və dünyanın hər bir şeyindən özünü təcrid etmək və öz əcaib analoqunu yaratmaqdır... görünür nə gündədirlər... sadəcə konformizm və mühafizəkarlıqla, liberallıq və müasirlik arasında olan incə xətti tuta bilmək vacibdir...

Niyə görə sə bizimkilərə yeni bir şey göstərən kimi, panik fobiya yaranır ki, bu mənimki deyil, mənim özümünkü olmalıdı, babamızdan nə görmüşük əvvəl, dəxi ondan savayı olmaz əməl.... ona görə də vəziyyət belədir.

Səbəbi radikallıqdır.Vətənpərvərlik və milliyyətçilik arasındakı o incə xətti keçməkdir,bu insanların belə radikal olmaqlarının səbəbi.Elə bilirlər belə eləməklə vətən qurtarılır,inkişaf fontan vurur.Əslində isə bu belə deyil əlbəttə.Ümumiyyətlə bu cür düşüncələrin,bu cür ideologiyalara bağlanmağın sonu həmişə inkişafsızlıqdır.Milliyyətçilik və kommunizm-iki heç də dindən az radikal olmayan ideologiya.Bir tərəf milli adət-ənənəni,digər tərəfdə imperializmi bəhanə gətirərək həmişə öz xalqlarını inkişafdan itələyir,fəlakətə sürükləyir.Biraz kosmopolit,liberal olmaq,rasional və obyektiv beyinlə məsələlərə yanaşmaq bəs edir,bu düşüncədən xilas olmaq üçün.Heyif,bu mövzuda çox bu cür düşünən insan gördüm.

Edited by Heyat_Gozeldir
Link to post
Share on other sites

İldə bir günü bütün dünya ilə birgə sevgililər günü kimi qeyd edəndə sizin milli adət ənənələrinizə nə zərər gəlir görəsən?

Sevgilinizi təbrik etmək, və bir günü bayram etmək şansı sizdə niyə Əxlaqsızlıqla assosiasiya yaratdı mənə hələ də qəribə və anlaşılmaz gəlir... obyektivlik görmürəm...

Özününkünü qoru, o demək deyil ki bütün dünyanın əksinə get.

Əksinə yeni tarix uyduranda və yeni bayram özümüzdən kəşf edəndə öz milli adət ənənələrimizə daha çox təsir etmiş oluruq.

Milli dəyərlərin və dünya ilə ayaqlaşmanın ən uğurlu modelini mən Tokio və Kiotoda gördüm. Onlar heç zaman dünyaya üz çevirmirlər, özlərinin analoqlarını yaratmırlar, özlərini təcrid etmirlər. Hər yeniliyi uğurla qəbul edirlər, amma özlərininkini unutmurlar. Ona görə həm müasirdirlər, inkişaf edirlər, həm də milli mənsubiyyətlərini, dinlərini, özəlliklərini və adət ənənələrini qoruyub saxlayırlar.

Bizdə də hər yeniliyi uğurlu qəbul edirlər, amma çox vaxt Tokio və Kiotodan fərqli olaraq öz milli mənsubiyyətlərini və adət ənənələrini unutmaqla...

Digər tərəfdən isə bədbəxt İran və Şimali Koreya kimi ölkələrə baxın. Siyasətləri qərbin və dünyanın hər bir şeyindən özünü təcrid etmək və öz əcaib analoqunu yaratmaqdır... görünür nə gündədirlər... sadəcə konformizm və mühafizəkarlıqla, liberallıq və müasirlik arasında olan incə xətti tuta bilmək vacibdir...

Niyə görə sə bizimkilərə yeni bir şey göstərən kimi, panik fobiya yaranır ki, bu mənimki deyil, mənim özümünkü olmalıdı, babamızdan nə görmüşük əvvəl, dəxi ondan savayı olmaz əməl.... ona görə də vəziyyət belədir.

Sevgilimi təbrik etmək üçün ilin bütün günlərində şansım var, bunun üçün 14 fevralı gözləməyə ehtiyac yoxdur...
Link to post
Share on other sites

Sevgilimi təbrik etmək üçün ilin bütün günlərində şansım var, bunun üçün 14 fevralı gözləməyə ehtiyac yoxdur...

Güldürməyin:) heç kim sevgilisini gündə təbrik eləmir, hər gün bayram olsa bayramın mənası olmaz:)) hər gün gül verilsə, adiləşər və mənasını itirər.... bayram elə onun üçündür ki adi gündən fərqli olsun:))

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

Güldürməyin:) heç kim sevgilisini gündə təbrik eləmir, hər gün bayram olsa bayramın mənası olmaz:)) hər gün gül verilsə, adiləşər və mənasını itirər.... bayram elə onun üçündür ki adi gündən fərqli olsun:))

Mən deyirəm ki ilin bütün günlərində şansım var, demədim ki ilin 365 günü sevgilimi təbrik edib gül verirəm ))) Yəni hər hansı bir günü onun üçün bayrama çevirmək öz əlimdədi )
Link to post
Share on other sites

Mən deyirəm ki ilin bütün günlərində şansım var, demədim ki ilin 365 günü sevgilimi təbrik edib gül verirəm ))) Yəni hər hansı bir günü onun üçün bayrama çevirmək öz əlimdədi )

Əgər bütün günlərdə bunu etmək şansınız və əsas da istəyiniz olsaydı, o 365 gündən biri olan 14 fevralı əxlaqsızlıq günü adlandırmazdınız, sadəcə qeyd edib sevinərdiniz...

Hərdən heyran oluram ki bu 5-10 günlük dünyada, tək-tük sevgi və sevinclə bağlı olan günləri də qınıyan, və onlardan həzz almaq istəməyən, öz dar baxışlarının məhbusu olub sevinclə yaşamağı bacarmayan insanlar var... nə deyə bilərəm... öz seçiminizdir...

Özünüz etmirsiniz cəhənnəm, heç olmasa bu günü qeyd edib sevinən insanların xoşbəxtliyinə ləkə qatmayın...

Edited by Грешник
Link to post
Share on other sites

Əgər bütün günlərdə bunu etmək şansınız və əsas da istəyiniz olsaydı, o 365 gündən biri olan 14 fevralı əxlaqsızlıq günü adlandırmazdınız, sadəcə qeyd edib sevinərdiniz...

Hərdən heyran oluram ki bu 5-10 günlük dünyada, tək-tük sevgi və sevinclə bağlı olan günləri də qınıyan, və onlardan həzz almaq istəməyən, öz dar baxışlarının məhbusu olub sevinclə yaşamağı bacarmayan insanlar var... nə deyə bilərəm... öz seçiminizdir...

Özünüz etmirsiniz cəhənnəm, heç olmasa bu günü qeyd edib sevinən insanların xoşbəxtliyinə ləkə qatmayın...

Siz deyəsən inadla mənim 14 fevralı qeyd etməyimi istəyirsiz smile.png Sevgi və sevinclə bağlı günlər çoxdur və mən nələrdən həzz alıb sevinclə yaşamağı bacaran biriyəm!!! Öz seçimimi etmişəm və buna görə də özümü darbaxışlı hesab etmirəm. Heç kimin xoşbəxtliyinə də ləkə qatmıram və fikrim də yoxdur, istədikləri qədər Valentini özlərinə sevgi idealı seçib sevinsinlər, bayram etsinlər...Manqurtlar
Link to post
Share on other sites

Siz deyəsən inadla mənim 14 fevralı qeyd etməyimi istəyirsiz smile.png Sevgi və sevinclə bağlı günlər çoxdur və mən nələrdən həzz alıb sevinclə yaşamağı bacaran biriyəm!!! Öz seçimimi etmişəm və buna görə də özümü darbaxışlı hesab etmirəm. Heç kimin xoşbəxtliyinə də ləkə qatmıram və fikrim də yoxdur, istədikləri qədər Valentini özlərinə sevgi idealı seçib sevinsinlər, bayram etsinlər...Manqurtlar

Sizin nəyisə qeyd edib etməməyiniz mənə tamamilə maraqli deyil... amma bunu edənləri qınamağınız və Əxlaqsızlıq adlandırmağınız absurd göründü sadəcə...

Link to post
Share on other sites

Sizin nəyisə qeyd edib etməməyiniz mənə tamamilə maraqli deyil... amma bunu edənləri qınamağınız və Əxlaqsızlıq adlandırmağınız absurd göründü sadəcə...

Nadir hallarda bura girirem.Amma hər dəfə sizin postlarınızı görəndə mütləq oxuyuram.Halaldı.Çox şadam ki, sizin kimi düşünən insanlar var.Sizə hörmətim böyükdür.

Link to post
Share on other sites

Sizin nəyisə qeyd edib etməməyiniz mənə tamamilə maraqli deyil... amma bunu edənləri qınamağınız və Əxlaqsızlıq adlandırmağınız absurd göründü sadəcə...

Əgər belədirsə onda lap yaxşı! Əxlaqsızlıq adlandırmağımda isə absurd heç nə yoxdur.
Link to post
Share on other sites

Nadir hallarda bura girirem.Amma hər dəfə sizin postlarınızı görəndə mütləq oxuyuram.Halaldı.Çox şadam ki, sizin kimi düşünən insanlar var.Sizə hörmətim böyükdür.

14 Fevral sevgililər günü kimi qeyd olunmasa sizi kim təbrik edib hədiyyə verəcək??? Bundan qorxursuz? buna görə də Грешник-in fikri ilə razısız
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Our picks

  • Согласно соответствующему решению Коллегии Министерства образования, с 17 мая будет частично восстановлена очная форма обучения в общих и внешкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Абшеронского района и городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки.
   В ведомстве отметили, что с указанной даты дети, занимающиеся в рамках дошкольной подготовки и ученики V-IX классов будут посещать школу два раза, а учащиеся I-IV классов - три раза в неделю.
     В школах Гянджи и Шеки, где возможно соблюдение дистанции в 1,5 метра между учащимися, очное обучение будет осуществляться четыре раза, для учеников I-IX классов - пять раз в неделю.
   В учебных заведениях, где невозможно соблюдать вышеуказанную дистанцию, уроки будут проходить два и три раза в неделю соответственно.
   Согласно решению коллегии, в спецшколах и школах-интернатах в Баку, Сумгайыте, Шеки, Гяндже и Абшероне уроки в очной форме будут проводиться пять раз в неделю.
   https://ru.oxu.az/society/492182
    • Upvote
    • Confused
    • Haha
   • 132 replies
  • В одной беседе недавно,я услышала спор о важности кябина. Я удивилась,что современная,образованная девушка доказывала,что загс не на столько важен как кябин (бумага,которая утверждает,что по религиозным правилам пара муж с женой). Девушку,которая вступила в брак без кябина (но по законам госуд-ва),чуть ли не обвинили,что её муж - ей и не совсем муж )) Это были не близкие мне люди,и времени не было спорить.Но меня этот разговор удивил,т к дискутировали с виду очень современные девушки. У всех ли тут заключен кябин между супругами? И готовы ли вы создать семью без кябина? Важно ли это,вообще сегодня?
    • Facepalm
    • Upvote
    • Haha
    • Like
   • 252 replies
  • На балансе мэрии Баку находится 108 зданий, непригодных для эксплуатации. В настоящее время в них ведется процесс переселения жильцов.
   Об этом сказал заведующий отделом Исполнительной власти столицы Ровшан Агаев, сообщает Trend.
   По его словам, в настоящее время на балансе ИВ города Баку находится 11 тыс. многоквартирных домов:
   «108 из этих зданий совершенно непригодны для проживания. Мы уже получили заключение об их непригодности и переселении людей. В данной связи мы обратились в Кабинет Министров страны. В настоящее время идет процесс переселения жильцов».
   Отметим, что несколько дней назад в поселке Бадамдар на голову 14-летнего подростка упала каменная плита, которая сорвалась со здания. Жизнь ребенка спасти не удалось, сегодня он скончался.
   Media.az
   • 72 replies
  • Джони  - первое место, Юсиф Эйвазов - второе. 
    
   Круто. 
   Победитель проекта «Маска» на российском канале НТВ стал певец Jony (Джахид Гусейнли).
    
   Jony скрывался под маской крокодила – певец заявил, что очень хотел оказаться в этом проекте и проявить себя по новому и рад, что у него это получилось.
    
   В свою очередь председатель жюри шоу Филипп Киркоров заявил, что передает ему эстафету на эстраде и очень рад победе Jony.
    
   Отметим, что второе место в проекте занял народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.
    • Milli
    • Upvote
    • Like
   • 183 replies
  • Apple iphone 11 pro 4/256 gb, ideal veziyyetdedi, problemsiz telefondur, temirde olmayib, eziyi-ciziqi yoxdur, xanim isledib. Alinan gunden kaburadadi. Qutusu, adapter, usb kabel ustundedir.   1600 manat - 070 906-04-20
   • 2 replies
  • 1.6 мотор
   Дизель
   Механика
   В Баку неделю как.
   Пробег 159.000км
   14.200 азн... Реальному сделаю скидку
   Номер для связи
   0557188808(what's app)
    
   • 1 reply
  • Сдается в поселке Мардакян (в районе Dalga Beach)..дача на 50 сотках..двухэтажный дом 250 м2. На первом этаже находится кухня и большая гостиная   ..2 кондиционера. На втором этаже 3 спальни..большой холл..кухня и 2 санузла...2  кондиционера. Во дворе бассейн..фруктовые деревья..имеется место для отдыха на воздухе на первом этаже дома. 
   Цена 3000 манат в месяц.
   Номер для связи и whatsapp: 055-611-16-79 Лейла ханум.
    
    • Confused
   • 1 reply
  • В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году она прошла быстро и без особых сюрпризов. Меланхоличный роуд-муви «Земля кочевников» стал главным триумфатором церемонии и получил три статуэтки — за лучший фильм, режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд).
    
   Китаянка Хлоя Чжао стала лишь второй женщиной в истории, получившей режиссерский «Оскар» (первой была создательница «Повелителя бури» Кэтрин Бигелоу). МакДорманд при этом получила награду не только как актриса, но и как продюсер (у нее уже есть премии Киноакадемии за роли в  «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго»). Лучшим актером признали Энтони Хопкинса, сыгравшего пожилого мужчину с деменцией в «Отце».
    
    
   «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Душа», «Звук металла», «Ма Рейни: Мать блюза» получили по два «Оскара» каждый. «Суд над чикагской семеркой», «Борат 2» и «Новости со всех концов света» остались без наград. Зрительские хиты «Довод» и «Еще по одной» победили в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший иностранный фильм» соответственно.
   Из 36 номинаций Netflix победой обернулись лишь семь: «Манк» (работы оператора и художника-постановщика) , «Ма Рейни: Мать блюза» (грим и прически, костюмы), «Если что-то случится, я люблю вас» (лучшая анимационная короткометражка), «Два далеких незнакомца» (лучшая игровая короткометражка) и «Мой учитель-осьминог» (лучший документальный фильм).
    
   В этом году церемония проходила не только в театре «Долби», но и в здании железнодорожного вокзала Union Station. Для зарубежных гостей организовали локации в их странах. Подробнее об изменениях этого года мы рассказывали тут.
    
   Подробно о церемонии можно узнать из прямой текстовой трансляции КиноПоиска. Там мы собирали мемы, лучшие платья, речи героев и реакции соцсетей.
    • Like
   • 25 replies
 • Recently Browsing   0 members, 0 guests

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...